Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace komunikační protokolem MQTT

Technologie MQTT umožňuje IoT zařízením komunikovat přes MQTT broker.
 
MQTT (MQ Telemetry Transport) je jednoduchý "Internet of Things" komunikační protokol. Je založen na předávání zpráv mezi klienty prostřednictvím centrálního serveru – brokeru.

Klienti mohou být typu Publisher - zasílají na určenou topic (adresu, téma) svou zprávu. Publisher může být například snímač, čidlo nebo měřící jednotka.

Opakem je Subscriber. To je ten, který se k odběru hodnot z topic adresy přihlásí a pak hodnoty odebírá (přijímá) a dále s nimi pracuje nebo je zobrazuje.

Klient může být současně Publisher i Subscriber.

 
V přihlašovací sekvenci se využívá identifikace každého klienta pomocí "ClientID" a pak volitelně i pomocí uživatelské jména "Username" a hesla "Password". Ale podpora SSL/TSL není prozatím v systému PROMOTIC implementována.
 
MQTT protokol definuje tři úrovně potvrzování zpráv QoS (Quality of Service)
QoS 0 - zpráva je odeslána bez potvrzení a není zaručeno její doručení (at-most-once).
QoS 1 - zpráva je doručena alespoň jednou (at least once).
QoS 2 - každá zpráva je doručena právě jednou (exactly once).
 
Klient typu Publisher může zasílat data také s příznakem Retained (0/1 = nebudou/budou na brokeru data zachována) a s příznakem DUP (0/1 = žádné/další opakování zaslané zprávy)
 
Podle požadované úrovně šifrování komunikace MQTT protokol předepisuje následující 3 síťové porty:
1883 - (podporováno) nešifrovaný přenos (unencrypted)
8883 - (nepodporováno) šifrovaný přenos (encrypted) SSL/TLS
8884 - (nepodporováno) šifrovaný přenos (encrypted) + certifikát klienta (client certificate) SSL/TLS + klient musí poskytnout i certifikát o autenticitě vydávaný brokerem
 
Omezení

Systém PROMOTIC prozatím nepodporuje:

šifrovaný přenos - pouze port 1883
 

Komunikace aplikace PROMOTIC s MQTT brokerem

Přihlášený klient je typu Publisher i Subscriber. Klient Subscriber se přihlásí k odběru na brokeru na definované topic adrese. Klient Publisher na tuto adresu odesílá své data, které klient Subscriber přijímá.

Pro čtení těchto údajů je vhodné použít předkonfiguraci:


Historie:
Pm9.00.03: Vytvořena předkonfigurace pomocí komunikačního ovladače PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Klient může být typu Subscriber nebo Publisher (tzn. předkonfigurace umí číst i zapisovat).

Prozatím musí být tato komunikace bez šifrování.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice