Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace v sítích DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je standardní protokol pro nastavení a ovládání digitálního osvětlení.
 
Pro komunikaci aplikace PROMOTIC přes DALI lze použít například následující možnosti:
 

Převodník DALI na RS232 nebo Ethernet

Firma Foxtron (http://www.foxtron.cz) nabízí modul DALI232, který realizuje propojení PC se sítí DALI pomocí sériové linky RS232 a modul DALInet pro LAN.

Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít: PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace "PmChar - DALI"

 
Při komunikaci pomocí převodníku na RS232 je v Zadávání parametrů sériové linky nutno nastavit:
Komunikační rychlost: 19200
Počet datových bitů: 8
Parita: EVEN (sudá)
Počet stopbitů: 0
Řízení DTR signálu: 1
 
Při komunikaci pomocí převodníku na Ethernet je v Zadávání parametrů Ethernet nutno nastavit:
Síťová adresa: 192.168.1.141 (přednastaveno)
Číslo TCP/UDP portu: 23
 
V dialogu Parametry protokolu je nutno zadat:
Hodnota STX: 1
Hodnota ETX: 23
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice