Update cookies preferences
Promotic

Komunikace protokolem BACnet

BACnet je standardní komunikační protokol pro sítě automatizace a řízení budov (Building Automation and Control Networks) vyvinutý americkým sdružením ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), viz http://www.bacnet.org. Hlavním cílem bylo vytvořit protokol, který by umožňoval integraci systémů různých výrobců, primárně určených pro automatizaci budov.

Přenos zpráv protokolem BACnet lze realizovat různými způsoby:
- Ethernet: Přenosová rychlost 10MBps nebo 100MBps, nejvýkonnější volba.
- ARCNET: Přenosová rychlost 2.5MBps, deterministická síť s token-passing protokolem.
- RS485: sériová linka, typ protokolu Master-Slave/Token-Passing (MS/TP). MS/TP má jeden nebo více Master uzlů, kteří spolupracují v logickém tokeng-passing kruhu. Může také mít Slave uzly, které nemohou vysílat zprávy bez jejich vyžádání Masterem.
Protokol BACnet pro sériovou linku vyžaduje velmi rychlé komunikační odezvy, protože je určen pro komunikaci mezi zařízeními na nejnižší úrovni. Není proto vhodný pro komunikaci s nadřízenými systémy typu SCADA PROMOTIC.
- LonTalk: Proprietární protokol vyvinutý firmou Echelon. V BACnetu je protokol LonTalk využit pouze pro přenos dat z jednoho zařízení k druhému. Viz také: Komunikace v sítích LonWorks.


PROMOTIC komunikační ovladač PmBACnet:

Nejvhodnějším řešením pro komunikaci protokolem BACnet v aplikaci PROMOTIC je použít PROMOTIC ovladač:
PmBACnet - Ovladač pro komunikaci protokolem BACnet

Tento ovladač je určen pro komunikaci přes Ethernet.


Komunikace pomocí OPC serveru

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC protokolem BACnet lze použít OPC servery dodávané jinými firmami.
Například:
- http://www.scadaengine.com: dodává OPC server, ActiveX nebo DLL knihovnu.

Historie:
Pm8.02.03:
- PmBACnet komunikační ovladač: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.