Promotic

Komunikace v sítích LonWorks

Standard LON (Local Operating Network) byl vyvinut počátkem 90.let americkou firmou Echelon jako univerzální a levné komunikačníspojení pro všechna možná technická použití na nejnižší automatizační úrovni. Použitý protokol se nazývá LonTalk a celá technika se označuje souborně jako LonWorks.

Pro komunikaci aplikace PROMOTIC přes LonWorks lze použít například následující možnosti:

Převodník na RS232

Firma SAMO (http://samo.sk, Slovensko) dodává modul LW232, který realizuje propojení PC se sítí LonWorks pomocí sériové linky RS232. Na straně aplikace PROMOTIC se využívá PmNET0 - Ovladač pro komunikaci protokolem NET0.
Technická podpora: SAMO Automation, spol. s r.o., Prešov, Slovensko, samo@samo.sk.
© MICROSYS, spol. s r.o.