Update cookies preferences
Promotic

Komunikace protokolem HART

Sběrnice HART (Highway Addressable Remote Transducer) je určena k digitálnímu sériovému přenosu dat po standardní analogové proudové smyčce 4–20 mA a je používána k přenosu naměřených hodnot z inteligentních senzorů, k jejich nastavení, kalibrování a monitorování.
Pro přístup ke komunikačnímu kanálu je u sběrnice HART použito metody Master–Slave. Master zasílá příkazy a data (až 15) slave-ům a zpracovává jejich odpovědi.

Příklady konkrétních měřičů:
HART Configurator, PRelectronic 5335 MH-02, JSP, spol. s r.o.

HART Modemy

Protokolem HART komunikují měřiče přes speciální fyzické rozhraní a proto je nutný HW Modem z HART na RS232.
Například jsou vyzkoušeny modemy:

Modem MH-02, firmy JSP, spol. s r.o.
Modem Configurator, firmy JSP, spol. s r.o.

HART převodníky

- Převodník
Pretop 5335, PRelectronic

Hlavním úkolem aplikační vrstvy je definice příkazů a odpovědí na ně. Příkazy sběrnice HART dělíme na univerzální (Universal Commands), obvykle používané (Common–Practice Commands) a specifické (Device Specific Commands). Univerzální příkazy musí být povinně implementovány do všech zařízení HART. Obvykle používané a specifické příkazy jsou závislé na druhu zařízení a nemusí být použity.
 
Univerzální příkazy jsou následující:
0: čtení unikátního identifikátoru
1: čtení primární proměnné
2: čtení proudu smyčky a procent rozsahu
3: čtení dynamických proměnných a proudu smyčky
6: zápis polling adresy
7: čtení nastavení proudové smyčky
8: čtení klasifikace dynamických proměnných
9: čtení proměnných zařízení se statusem
11: čtení unikátního identifikátoru asociovaného s tagem
12: čtení dynamických proměnných a proudu smyčky
13: čtení tagu, deskriptoru a datumu
14: čtení informací o převodníku
15: čtení informací o zařízení
16: čtení konečného výrobního čísla
až 48.

Příkazem 0 se zasílá krátká adresa slavu s polling adresami nula až patnáct. Pokud přijde na požadavek odpověď, pak existuje slave s touto adresou. Přijatá odpověď od slavu obsahuje dlouhou (unikátní) adresu, která je dále využívána pro sestavování dalších zpráv.

Viz Předkonfigurace "PmChar Komunikační protokol HART".
© MICROSYS, spol. s r.o.