Promotic

Komunikacja poprzez protokół HART

Magistrala HART (Highway Addressable Remote Transducer) jest przeznaczona do cyfrowej transmisji danych szeregowo przez standardową analogową pętlę prądową 4-20 mA i służy do przesyłania wartości pomiarowych z inteligentnych czujników, do ich ustawiania, kalibracji i monitorowania.
Magistrala HART wykorzystuje metodę Master-Slave do uzyskania dostępu do kanału komunikacyjnego. Master wysyła polecenia i dane do (aż 15) urządzeń Slave i przetwarza ich odpowiedzi.

Przykłady konkretnych mierników:
HART Configurator, PRelectronic 5335 MH-02, JSP, spol. s r.o.

HART Modemy

Do komunikacji liczników wykorzystywany jest protokół HART poprzez specjalny fizyczny interfejs i dlatego jest potrzebny modem HW z HART na RS232:
Na przykład przetestowano modemy:

Modem MH-02, firmy JSP, spol. s r.o.
Modem Configurator, firmy JSP, spol. s r.o.

HART konwerter sprzętowy

- Konwerter
Pretop 5335, PRelectronic

Głównym zadaniem warstwy aplikacji jest definiowanie komend i odpowiedzi na nie. Polecenia HART dzielą się na Universal Commands, Common-Practice Commands i Device Specific Commands. Polecenia uniwersalne muszą być zaimplementowane we wszystkich urządzeniach HART. Polecenia Common-Practice i Device Specific Commands są zależne od typu urządzenia i nie muszą być zastosowane.
 
Polecenia uniwersalne są następujące:
0: odczyt unikatowego identyfikatora
1: odczyt zmiennej podstawowej
2: odczyt prądu pętli i procentu zakresu
3: odczyt zmiennych dynamicznych i prądu pętli
6: zapis adresu pollingowego
7: odczyt ustawień pętli prądowej
8: odczyt klasyfikacji zmiennych dynamicznych
9: odczyt zmiennych urządzenia ze statusem
11: odczyt unikalnego identyfikatora związanego z tagiem
12: odczyt zmiennych dynamicznych i prądu pętli
13: odczyt tagu, deskryptora i daty
14: odczyt informacji o konwerterze
15: odczyt informacji o urządzeniu
16: odczyt ostatecznego numeru seryjnego
aż 48.

Polecenie 0 wysyła krótki adres slave'a z adresami pollingowymi od zera do piętnastu. Jeżeli na zapytanie zostanie odebrana odpowiedź, wtedy istnieje slave o tym adresie. Odpowiedź otrzymana od slave'a zawiera długi (unikalny) adres, który jest dalej wykorzystywany do wytwarzania innych wiadomości.

Patrz Konfiguracja wstępna "PmChar Protokół komunikacyjny HART".
© MICROSYS, spol. s r. o.