Promotic

Komunikacja poprzez protokół IEC 62056

Norma IEC 62056 definiuje protokół komunikacyjny, który jest przeznaczony dla pomiaru energii elektrycznej, wymianę danych dla odczytu licznika energii el., sterowanie taryfami oraz regulacją obciążenia.

- Norma IEC 62056-21 definiuje protokół dla łącza szeregowego. Protokół posiada pięć trybów komunikacyjnych (A, B, C, D, E) a licznik je może ale i nie musi wspierać.
- W trybie A, B, C system sterowania jest aktywny (Master) a licznik energii el. jest pasywny (Slave).
- W trybie E system sterowania działa jako klient a licznik energii el. działa jako server.
- W trybie D transmisja danych jest tylko jednokierunkowa a umożliwia tylko odczyt.
- Norma IEC 62056-46 definiuje protokół HDLC.
- Norma IEC 62056-47 definiuje protokół dla sieci IPv4.


PROMOTIC driver komunikacyjny PmIEC62056:

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Driver ten potrafi komunikować się poprzez protokół IEC 62056-21 w trybie:

Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez protokół IEC 62056 można zastosować serwery OPC dostarczane przez strony trzecie.
Na przykład:

Historia:
Pm8.02.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.