Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROFIBUS - przemysłowa szyna komunikacyjna

Rozwój szyny PROFIBUS rozpoczął się w Niemczech w 1987 roku, kiey to 21 przedsiębiorstw połączyło swe siły przy wytworzeniu standardu do interfejsu przyrządów i urządzeń. Początkowo powstała specyfikacja PROFIBUS FMS a w 1993 roku PROFIBUS DP. W chwili obecnej szyna PROFIBUS jest standardyzowaną przez normy IEC 61158 i IEC 61784. Szyna komunikacyjna jest przeznaczona dla wszystkich dziedzin automatyki.
 
Do szyny PROFIBUS można podłączyć cały szereg automatów przemysłowych. Na przykład: Simatic, SAIA, Koyo, ABB, Wago, Bernecker&Reiner, i dużo innych.
 
Do tej komunikacji można w systemie PROMOTIC wykorzystać:
- OPC serwer innych firm. Aplikacja PROMOTIC w tym przypadku jest OPC klientem.

Wykorzystanie PROMOTIC komponentu OPC klient jest związane z zakupem licencji PmOpcClient. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

- Jeżeli jest zastosowany konwerter Netlink bold="2" Ethernet, wtedy do komunikacji można zasatosować PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP.
 
Na poziomie warstwy fizycznej PROFIBUS są stosowane 4 rodzaje interfejsów:
RS 485: Do zadań wymagających wysokich szybkości transmisji danych. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 12 Mbit/s. Urządzenia są połączone przy pomocy topologii magistrali, przy pomocy kabla typu A (dwużyłowa skrętka ekranowana). Do jednego segmentu szyny może być podłączone maksymalnie 32 urządzeń, przy pomocy przekaźników można podłączyć do 126 urządzeń.
RS 485-IS: Chodzi o iskrowo bezpieczną wersję interfejsu RS485. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 1.5 Mbit/s. Do jednego segmentu można podłączyć najwyżej 32 urządzeń.
MBP: (Manchester Coding and Bus Powered) Iskrowo bezpieczny interfejs o szybkości transmisji 31.25 kbit/s z możliwością zasilania poprzez przewody szyny. Topologia może być typu szyna lub gwiazda. Do jednego segmentu szyny może być podłączone maksymalnie 32 urządzeń w zwyczajnym środowisku lub 10 urządzeń w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu. Dane są kodowane przy pomocy kodu Manchester.
Przewody optyczne: umożliwiają wysoką szybkość transmisji 12 Mbit/s na duże odległości (kilka kilometrów). Topologia liniowa, gwiazda lub koło. W sieci może znajdować się do 126 urządzeń.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice