Update cookies preferences
Promotic

PROFIBUS - przemysłowa szyna komunikacyjna

Rozwój szyny PROFIBUS rozpoczął się w Niemczech w 1987 roku, kiey to 21 przedsiębiorstw połączyło swe siły przy wytworzeniu standardu do interfejsu przyrządów i urządzeń. Najpierw powstała specyfikacja PROFIBUS FMS a w 1993 roku PROFIBUS DP. W chwili obecnej szyna PROFIBUS jest standardyzowaną przez normy IEC 61158 oraz IEC 61784. Szyna komunikacyjna jest przeznaczona dla wszystkich dziedzin automatyki.

Do szyny PROFIBUS można podłączyć cały szereg automatów przemysłowych. Na przykład: Simatic, SAIA, Koyo, ABB, Wago, Bernecker&Reiner, oraz wiele innych.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- OPC serwer innych firm. Aplikacja PROMOTIC w tym przypadku jest OPC klientem.
Zastosowanie OPC (driver komunikacyjny PmOpcUaClient lub obiekt PmaOpcDaClient) wymaga zakup licencji "PmOPC". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Jeżeli jest zastosowany konwerter Netlink bold="2" Ethernet, wtedy do komunikacji można zasatosować PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP.


Na poziomie warstwy fizycznej PROFIBUS są stosowane 4 typy interfejsów:
RS 485: Do zadań wymagających wysokich szybkości transmisji danych. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 12 Mbit/s. Urządzenia są połączone przy pomocy topologii magistrali, przy pomocy kabla typu A (dwużyłowa skrętka ekranowana). Do jednego segmentu szyny może być podłączone maksymalnie 32 urządzeń, przy pomocy przekaźników można podłączyć do 126 urządzeń.
RS 485-IS: Chodzi o iskrowo bezpieczną wersję interfejsu RS485. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 1.5 Mbit/s. Do jednego segmentu można podłączyć najwyżej 32 urządzeń.
MBP: (Manchester Coding and Bus Powered) Iskrowo bezpieczny interfejs, szybkość transmisji 31.25 kbit/s z możliwością zasilania poprzez przewody szyny. Topologia może być typu szyna lub gwiazda. Do jednego segmentu szyny może być podłączone maksymalnie 32 urządzeń w zwyczajnym środowisku lub 10 urządzeń w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu. Dane są kodowane przy pomocy kodu Manchester.
Przewody optyczne: umożliwiają wysoką szybkość transmisji 12 Mbit/s na duże odległości (kilka kilometrów). Topologia liniowa, gwiazda lub koło. W sieci może znajdować się do 126 urządzeń.
© MICROSYS, spol. s r.o.