Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja protokołem BACnet

BACnet jest standardowym protokołem komunikacyjnym dla siecia automatyki i sterowania budynków (Building Automation and Control Networks) opracowanym przez amerykańskie zrzeszenie ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), patrz http://www.bacnet.org. Celem głównym było opracowanie protokołu, który umożliwiałby integrację systemów różnych producentów, pierwotnei przeznaczonych do automatyki budynków.
 
Transmitowanie danych protokołem BACnet można zapewnić w różny sposób:
- Ethernet: Szybkość transmisji 10MBps lub 100MBps, najwydajniejsza opcja.
- ARCNET: Szybkość transmisji 2.5MBps, sieć deterministyczna o token-passing protokole.
- RS485: łącze szeregowe, typ protokołu Master-Slave/Token-Passing (MS/TP). MS/TP posiada jeden lub większą ilość węzłów typu master, które współpracują w logicznym kręgu tokeng-passing. Może posiadać także węzły slave, które nie mogą transmitować danych bez zażądania ze strony mastera.

Protokół BACnet na łączu szeregowym wymaga bardzo szybkich reakcji komunikacyjnych, ponieważ jest przeznaczony dla wzjamenjej komunikacji pomiędzy urządzeniami na najniższym poziomie. Z tego powodu nie jest odpowiedni do komunikacji z nadrzędnymi systemami typu SCADA PROMOTIC.

- LonTalk: Firmowy protokół opracowany przez firmę Echelon. W BACnet jest protokoł LonTalk wykorzystany tylko dla transmisji danych z jednego urządzenia do drugiego urządzenia. Patrz również: Komunikacja w sieciach LonWorks.
 

PROMOTIC driver komunikacyjny PmBACnet:

Najstosowniejszym rozwiązaniem do komunikacji BACnet w aplikacji PROMOTIC jest wykorzystanie drivera PROMOTIC:

PmBACnet - Driver do komunikacji protokołem BACnet

 
Driver ten jest przeznaczony do komunikacji poprzez Ethernet.
 

Komunikacja przy pomocy OPC serwera

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC protokołem BACnet można zastosować serwery OPC dostarczane przez strony trzecie. Na przykład:
- http://www.scadaengine.com: dostarcza OPC serwer, ActiveX lub bibliotekę DLL.

Historia:
Pm8.02.03:
- PmBACnet driver komunikacyjny: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice