Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja poprzez interfejs OPC

OPC (Open Platform Communications) jest standardyzowaną specyfikacją interfejsu komunikacyjnego dla aplikacji, które są przeznaczone do sterowania i monitorowania procesów.
Specyfikację tą definiuje i dopracowuje organizacja OPC Foundation (patrz: https://www.opcfoundation.org).
Specyfikacja posiada architekturę klient-serwer.

Dla transmisji danych OPC posiada dwie specyfikacje:

1. OPC UA (UA = Unified Architecture)

Specyfikacja ta bazuje na standardowej Ethernet komunikacji.
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Szczegółowo patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC UA.

W tym celu można zastosować konwerter z OPC UA do OPC DA a następnie stosowanie obiektu PmaOpcDaClient.
Patrz Komunikacja OPC UA w systemie PROMOTIC przy pomocy konwertera do OPC DA.

2. OPC DA (DA = Data Access)

Starsza specfikacja bazuje na standardach COM oraz DCOM od firmy Microsoft.
Mankamentem tej specyfikacji jest zależność na stadardach Microsoftu oraz bardzo skomplikowana konfiguracja jeżeli OPC serwer nie znajduje się na tym samym komputerze co aplikacja PROMOTIC (jest konieczne ustawić DCOM - patrz Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera).
Dla tego redzaju OPC system PROMOTIC zawiera obiekt PmaOpcDaClient.

Szczegółowo patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.

W specyfikacji oprócz udostępniania danych (OPC DA) można również ustawić:
- współdzielenie alarmów i eventów (OPC Alarm and Event Handling)
- współdzielenie trendów historycznych (OPC Historical Data Access), itd.

W systemie PROMOTIC funkcje te nie są wspierane.
© MICROSYS, spol. s r.o.