Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja poprzez interfejs OPC

OPC (Open Platform Communications) jest standardyzowaną specyfikacją interfejsu komunikacyjnego dla aplikacji, które są przeznaczone do sterowania i monitorowania procesów. Specyfikację tą definiuje i dopracowuje organizacja nierentowna OPC Foundation (patrz: https://www.opcfoundation.org). Specyfikacja posiada architekturę klient-serwer.
 
Dla transmisji danych OPC posiada dwie specyfikacje:
- OPC UA (Unified Architecture): Specyfikacja ta bazuje na standardowej Ethernet komunikacji.

Dla tego rodzaju OPC aktualnie w systemie PROMOTIC nie zawiera driver komunikacyjny (jest w przygotowaniu). W tym celu można zastosować konwerter z OPC UA do OPC DA a następnie zastosować obiekt PmaOpcClient.

Szczegółowo patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC UA.

- OPC DA (Data Access): Starsza specfikacja bazuje na standardach COM oraz DCOM firmy Microsoft.

Mankamentem tej specyfikacji jest zależność na stadardach Microsoftu oraz bardzo skomplikowana konfiguracja jeżeli serwer OPC nie znajduje się na tym samym komputerze co aplikacja PROMOTIC (jest konieczne ustawić DCOM).

Dla tego redzaju OPC system PROMOTIC zawiera obiekt PmaOpcClient.

Szczegółowo patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.

 
W starszej specyfikacji oprócz udostępniania danych (OPC DA) można również ustawić:
- współdzielenie alarmów i eventów (OPC Alarm and Event Handling)
- współdzielenie trendów historycznych (OPC Historical Data Access), itd.

W systemie PROMOTIC funkcje te nie są wspierane.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice