Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Protokoły komunikacyjne oraz usługi

Poniżej znajduje się lista protokołów komunikacyjnych (ewentualnie usług komunikacyjnych) oraz zalecenia jak komunikować się w aplikacji PROMOTIC z takimi protokołami.

Jest to wybrana lista obecnie najczęściej wykorzystywanych protokołów. Ze protokołami, które nie znajdują się w liście z największym prawdopodobieństwem jest również możliwa komunikacja. W takich przypadkach będziemy wdzięczni użytkownikom, jeżeli użyczą nam takich informacji w celu ich opublikowania.

IEC 60870-5 Komunikacja poprzez protokół IEC 60870-5
IEC 62056 Komunikacja poprzez protokół IEC 62056
BACnet Komunikacja poprzez protokół BACnet
DALI Komunikacja w sieciach DALI
Lonworks Komunikacja w sieciach LonWorks
M-BUS Komunikacja przy pomocy protokołów M-BUS
Modbus Komunikacja przy pomocy protokołów Modbus
PROFIBUS przemysłowa szyna komunikacyjna
SMS-GSM Komunikacja przez wysyłanie wiadomości SMS w sieci GSM
SNMP Komunikacja przy pomocy protokołów SNMP
Sigfox Komunikacja w sieciach Sigfox
Maatrix Web komunikacja z aplikacjami mobilnymi
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice