Promotic

Komunikacja w sieciach DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to standardowy protokół do ustawienia oraz sterowania oświetlenia cyfrowego.

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez DALI można zastosować na przykład następujące możliwości:

Konwerter DALI na RS232 lub Ethernet

Firma Foxtron (http://www.foxtron.cz) dostarcza moduł DALI232, który umożliwia połączenie komputera z siecią DALI przy pomocy łącza szeregowego RS232 oraz moduł DALInet dla LAN.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:

Do komunikacji przy pomocy konwertera na RS232 jest konieczne ustawićw w Ustawienie parametrów łącza szeregowego:
Prędkość transmisji: 19200
Ilość bitów informacji: 8
Parzystość: EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopu: 0
Zarządzanie działaniem DTR: 1


Do komunikacji przy pomocy konwertera na Ethernet jest konieczne ustawić w Ustawienie parametrów Ethernet-klient:
Adres sieciowy: 192.168.1.141 (domyślnie)
Numer zdalnego portu TCP/UDP: 23


W oknie "Parametry protokołu" jest konieczne określić:
Wartość STX: 1
Wartość ETX: 23

Historia:
Pm8.03.12: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.