Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja w sieciach DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to standardowy protokół do ustawiania oraz sterowania oświetlenia cyfrowego.
 
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC poprzez DALI można zastosować na przykład następujące możliwości:
 

Konwerter DALI na RS232 lub Ethernet

Firma Foxtron (http://www.foxtron.cz) oferuje moduł DALI232, który umożliwia połączenie komputera z siecią DALI przy pomocy łącza szeregowego RS232 oraz moduł DALInet dla LAN.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować: PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracja wstępna "PmChar - DALI"

 
Podczas komunikacji przy pomocy konwertera na RS232 należy w Ustawienie parametrów łącza szeregowego ustawić:
Prędkość transmisji: 19200
Ilość bitów informacji: 8
Parzystość: EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopu: 0
Sterowanie działaniem DTR: 1
 
Podczas komunikacji przy pomocy konwertera na Ethernet należy w Określanie parametrów Ethernet ustawić:
Adres sieciowy: 192.168.1.141 (domyślnie)
Numer portu TCP/UDP: 23
 
W dialogu Parametry protokołu należy określić:
Wartość STX: 1
Wartość ETX: 23
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice