Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikacja przy pomocy driverów systemu PROMOTIC

Jest to sposób umożliwiający zbiór danych po łączu szeregowym komputera oraz poprzez Ethernet bezpośrednio do(z) systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm. Firma MICROSYS dostarcza cały szereg driverów komunikacyjnych do różnych standardowych i nie standardowych protokołów, które można przy pomocy obiektu PmaComm wbudować bezpośrednio do aplikacji.

Projektant musi przy tym sposobie ustawiać poszczególne wiadomości. Transmisja jest jednak bardzo szybka (nie dochodzi do komunikacji pomiędzy dwoma aplikacjami) a całą komunikację projektant ma dzięki dużej konfigurowalności zupełnie pod kontrolą. Dostępne drivery są także przedstawione w cenniku systemu PROMOTIC.

Drivery umożliwiają transmisję danych poprzez Ethernet, przez wybieralne porty komunikacyjne COM1, COM2, .. COM66, poprzez zainstalowany modem telefoniczny, lub poprzez port komunikacyjny ustawiony w skrypcie przy pomocy metody PmaComm.OpenPort. Łącze szeregowe może być typu RS232, RS485 lub RS422.Jeden szeregowy driver wykorzystuje jedno łącze komunikacyjne (COM port), na którym może być podłączone kilka stacji (zależne od rodzaju protokołu). Jeżeli jest konieczne podłączenie kilku stacji poprzez różne łącza szeregowe, wtedy jest konieczne zastosowanie kilku obiektów PmaComm.

 
Jeżeli projektant chce zastosować driver komunikacyjny (dla jakiegoś specjalnego protokołu), którego nie ma w liście driverów PROMOTIC, wtedy ma na przykład następujące możliwości:
- Dla prostych protokołów komunikacyjnych można zastosować driver komunikacyjny PmChar. Odczytywane dane (lub dane nadawane) można opracować po odbiorze (lub przed tansmisją).
- Zastosować OPC serwer od innych dostawców (patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC).
- Wytworzyć własny (lub zamówić sobie wytworzenie) ActiveX objekt, który taką komunikację będzie zapewniać. W systemie PROMOTIC następnie można takie obiekty wykorzystać przy pomocy obiektu PmaActiveX. Dokładnie w taki sposób jest zapewniona np. komunikacja z Komunikacja ze sterownikami PLC firmy AMiT (Czechy) lub Komunikacja s urządzeniami firmy Johnson Controls.
- Skontaktować się z firmą MICROSYS i uzgodnić wytworzenie następnego drivera komunikacyjnego PROMOTIC.
 
Uprzedzenie dla łącza szeregowego RS485:

Interfejs wymaga przełączania sygnału RTS oraz drivery komunikacyjne SO Windows nie umożliwiają tego w prosty sposób. W SO Windows 2000 i wyższy i wyższych można włączyć tryb przełączania (konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Sterowanie działaniem RTS" - przełączyć do stanu: "toggle"), który umożliwia to przełączanie, jednak w praktyce w tych przypadkach dochodziło do różnych problemów. Z tego powodu zalecamy używanie takich konwerterów RS485, które umożliwiają automatyczne przełączanie sygnału RTS. Do takich wypróbowanych konwerterów należą na przykład:

- wewnętrzna karta sprzętowa do szyny ISA: "PCL745b" firmy Advantech.
- wewnętrzne karta sprzętowa do szyny PCI: "Industio CP-132" firmy Moxa Technologies.
Lista driverów komunikacyjnych:
PmChar Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
PmCharServer Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika dla Ethernet-serwera
PmModbusMr Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master
PmModbusSl Driver do komunikacji poprzez protokół Modbus Slave
PmMBus Driver do komunikacji poprzez protokół M-BUS
PmIEC8705 Driver do komunikacji poprzez protokół wg normy IEC 60870-5
PmIEC62056 Driver do komunikacji poprzez protokół wg. normy IEC 62056
PmBACnet Driver do komunikacji poprzez protokół BACnet
PmSNMP Driver do komunikacji poprzez protokół SNMP
PmSMS Driver do komunikacji z modemami GSM przy pomocy wiadomości SMS
PmS7 Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP
Pm3964 Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Simatic poprzez protokół 3964, 3964R lub RK-512
PmABradleyDF1 Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół DF1
PmABradleyCIP Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół EtherNetIP/CIP
PmMelsecQA Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii Q/A/L/iQ-R
PmMelsecFXS Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi z serii FX
PmSBUS Driver do komunikacji ze sterownikami PLC SAIA oraz DIGIControl poprzez protokół S-BUS/S-BUS+
PmAdam Driver do komunikacji z urządzeniami ADAM
PmKoyo Driver do komunikacji ze sterownikami PLC firmy Koyo Electronics
PmFatek Driver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK
PmOmronFINS Driver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół FINS
PmOmronC Driver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół dla C-mode
PmTeco Driver do komunikacji z automatami PLC firmy TECO
PmElgas2 Driver do komunikacji z urządzeniami firmy Elgas
PmInmat66 Driver do komunikacji z miernikami ciepła INMAT66/51
PmNET0 Driver do komunikacji poprzez protokół PROMOTIC NET0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice