Promotic

Komunikacja przy pomocy driverów systemu PROMOTIC

Jest to sposób umożliwiający zbiór danych po łączu szeregowym komputera oraz poprzez Ethernet bezpośrednio do/z systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm. Firma MICROSYS dostarcza cały szereg driverów komunikacyjnych do różnych standardowych i nie standardowych protokołów, które można przy pomocy obiektu PmaComm wbudować bezpośrednio do aplikacji.
Projektant musi przy tym sposobie ustawiać poszczególne wiadomości. Transmisja jest jednak bardzo szybka (nie dochodzi do komunikacji pomiędzy dwoma aplikacjami) a całą komunikację projektant ma dzięki dużej konfigurowalności zupełnie pod kontrolą. Dostępne drivery są także przedstawione w cenniku systemu PROMOTIC.
Drivery umożliwiają transmisję danych poprzez Ethernet, przez wybieralne porty komunikacyjne COM1, COM2, ... lub po łączu szeregowym komputera ustawiony w skrypcie przy pomocy metody PmaComm.OpenPort. Łącze szeregowe może być typu RS232, RS485 lub RS422.Jeden szeregowy driver wykorzystuje jedno łącze komunikacyjne (COM port), na którym może być podłączone kilka stacji (zależne od rodzaju protokołu). Jeżeli jest konieczne podłączenie kilku stacji poprzez różne łącza szeregowe, wtedy jest konieczne zastosowanie kilka obiektów PmaComm.

Jeżeli projektant chce zastosować driver komunikacyjny (dla jakiegoś specjalnego protokołu), którego nie ma w liście PROMOTIC driverów, wtedy ma na przykład następujące możliwości:
- Dla prostych protokołów komunikacyjnych można zastosować driver komunikacyjny PmChar. Odczytywane dane (lub dane nadawane) można opracować po odbiorze (lub przed tansmisją).
- Zastosować OPC serwer od innych dostawców (patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC).
- Wytworzyć własny (lub zamówić sobie wytworzenie) ActiveX obiekt, który taką komunikację będzie zapewniać. W aplikacji PROMOTIC następnie można obiekt ten wykorzystać przy pomocy obiektu PmaActiveX. Dokładnie w taki sposób jest zapewniona np. komunikacja z Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy AMiT (Czechy) lub Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Johnson Controls.
- Skontaktować się z firmą MICROSYS i uzgodnić wytworzenie następnego drivera komunikacyjnego PROMOTIC.


Ostrzeżenie dla łącza szeregowego RS485:
Interfejs wymaga przełączania sygnału RTS oraz drivery komunikacyjne SO Windows nie umożliwiają tego w prosty sposób. W SO Windows 2000 i wyższy i wyższych można włączyć tryb przełączania (konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Zarządzanie działaniem RTS" - przełączyć do stanu: "toggle"), który umożliwia to przełączanie, jednak w praktyce w tych przypadkach dochodziło do różnych problemów. Z tego powodu zalecamy używanie takich konwerterów RS485, które umożliwiają automatyczne przełączanie sygnału RTS. Do takich wypróbowanych konwerterów należą na przykład:
- wewnętrzna karta sprzętowa do szyny ISA: "PCL745b" od firmy Advantech.
- wewnętrzne karta sprzętowa do szyny PCI: "Industio CP-132" od firmy Moxa Technologies.
Lista driverów komunikacyjnych:
PmOpcUaClientDriver do komunikacji z serwerem OPC UA
PmCharDriver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika dla Ethernet-klienta oraz dla łącza szeregowego
PmCharServerDriver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika dla Ethernet-serwera
PmModbusMrDriver do komunikacji poprzez protokół Modbus Master
PmModbusSlDriver do komunikacji poprzez protokół Modbus Slave
PmMBusDriver do komunikacji poprzez protokół M-BUS
PmKNXDriver do komunikacji poprzez protokół KNX
PmIEC8705Driver do komunikacji poprzez protokół IEC 60870-5
PmIEC62056Driver do komunikacji poprzez protokół IEC 62056
PmDNP3Driver do komunikacji poprzez protokół DNP3
PmBACnetDriver do komunikacji poprzez protokół BACnet
PmSNMPDriver do komunikacji poprzez protokół SNMP
PmSMSDriver do komunikacji z modemami GSM przy pomocy wiadomości SMS
PmS7Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP
Pm3964Driver do komunikacji ze sterownikami PLC SIMATIC poprzez protokół 3964, 3964R lub RK-512
PmABradleyDF1Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół DF1
PmABradleyCIPDriver do komunikacji ze sterownikami PLC Allen Bradley poprzez protokół EtherNetIP/CIP
PmMelsecQADriver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii PLC Q/A/L/iQ-R/iQ-F
PmMelsecFXSDriver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii PLC FX
PmSBUSDriver do komunikacji ze sterownikami PLC SAIA oraz DIGIControl poprzez protokół S-BUS/S-BUS+
PmAdamDriver do komunikacji z urządzeniami ADAM
PmKoyoDriver do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy Koyo Electronics
PmFatekDriver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK
PmOmronFINSDriver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół FINS
PmOmronCDriver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół dla C-mode
PmTecoDriver do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy TECO
PmElgas2Driver do komunikacji z urządzeniami od firmy Elgas
PmInmat66Driver do komunikacji z miernikami ciepła INMAT66/51
PmNET0Driver do komunikacji poprzez protokół NET0

Historia:
Pm8.02.06: Usunięty błąd: Dla wirtualnego łącza szeregowego (dla konwertera USB-łącze szeregowe) nie działała metoda OpenPort oraz ClosePort.
© MICROSYS, spol. s r.o.