Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmOpcUaClient - Driver do komunikacji z serwerem OPC UA

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmOPC. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.

Driver wspiera wykorzystanie obiektu PmaCommGroup. Obiekt PmaCommMsg nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "OPC"

- Dirver ten jest dostępny od wersji Pm9.0.9.
- Driver ten narazie nie wspiera UA Security (UA Security składa się z uwierzytelniania, upoważnenia, szyfrowania i integralności danych poprzez podpisy).
 

Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet-klient:
Adres sieciowyAdres IP OPC-UA serwera.
Numer portu TCP/UDPPort OPC-UA serwera (często jest ustawiony na wartość 4840).
Typ transmisji EthernetTCP
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe)
Zamknij połączenie po każdej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe). Po każdym nawiązaniu połączenia jest konieczne przenieść kilka wiadomości inicjalizacyjnych i gdyby połączenie było często zamykane to szybkość transmisji została by znacząco obniżona.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Adres URL punktu końcowego serweraTu należy określić adres URL punktu końcowego OPC-UA serwera.

Stosowany jest w przypadku, jeżeli serwer umożliwia przekierowanie do innych serwerów, inaczej wystarczy wprowadzić pusty łańcuch.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmaCommGroup.

Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (albo jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.

Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

 
Odświeżanie wartości zmiennych zarejestrowanych w obiekcie PmaCommGroup:

Driver podczas swojej inicjalizacji zarejestruje wszystkie zmienne do OPC serwera (powiadomienie systemowe OPC CreateMonitoredItems) oraz informuje serwer o wymaganym czsie odpowiedzi wg ustawionego konfiguratora "Szybkość odświeżania komunikacji [ms]".

Następnie driver zażąda o wysłanie wiadomości podczas zmiany tych zmiennych (powiadomienie systemowe OPC PublishRequest). Podczas zmieny zmiennej serwer OPC (lub jeżeli nie nastąpi żadna zmiana, wtedy do czasu określonego w konfiguratorze "Szybkość odświeżania komunikacji [ms]") wyśle wiadomość zawierającą informacje o wszystkich zmienionych zmiennych (powiadomienie systemowe OPC PublishResponse).

Driver po otrzymaniu tej wiadomości odrazu ponownie wyśle wiadomość PublishRequest. W ten sposób są uaktualniane wartości zmiennych obiektu PmaCommGroup o określonym periodzie Szybkość odświeżania komunikacji [ms].

 
Opis konfiguratora "ItemID":

ItemId jest identyfikatorem tekstowym pozycji, który służy do adresacji parametru w urządzeniu. Z konfiguratora ItemID driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.

Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć przy pomocy okna, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator ItemId może mieć wygląd na przykład "ns2,str,xxxx", gdzie:

- ns2: Okrteśla, do którego obszaru (ns=namespace) OPC-UA serwera zmienna należy (0, 1, 2, ...).
- str: Określa typ identyfikatora zmiennej.
str = Identyfikator zmiennej to łańcuch tekstowy.
nmb = Identyfikator zmiennej to liczba.
- xxxx: Identyfikator zmiennej. Tekst ten jest zależny tylko od OPC-UA serwera.
 
Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Typ odczytu czasuOkreśla, czy wraz z wartością będzie z OPC-UA serwera odczytywany również czas danej wartości.

Jeżeli czas będzie odczytywany, wtedy zostanie on zapisany do właściwości PmVar.TimeSource.

No - Czas wartości nie będzie odczytywany.
Source - Będzie odczytywany czas źródła, tzn. czas, który OPC-UA serwer odczytał z urządzenia, z którym komunikuje (jeżeli serwer potrafi z urządzenia taki czas odczytać).
Server - Będzie odczytywany czas odczytu wartości OPC-UA serwerem.

Historia:
Pm9.00.13: Usunięty błąd: Podczas zapisu do zmiennych w obiekcie PmaCommGroup czasami została zakończona komunikacja.
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice