Promotic

PmKoyo - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy Koyo Electronics

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC od firmy Koyo Electronics. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC od firmy Koyo Electronics.

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z Kurs 4. - Drivery komunikacyjne.

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmKoyo. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Driver komunikuje ze sterownikami PLC Direct Logic od firmy Koyo Electronics (typ DL 205,305,405,05,06) poprzez protokół DirectNET.
- Komunikacja jest dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektu PmaCommMsg. Obiekt PmaCommGroup nie można zastosować.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Koyo - sterownik PLC"


Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Timeout odbioru odpowiedziOkres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedź po odesłaniu wiadomości.
Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedź, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
TrybProtokół DirectNET posiada dwa tryby. Ustawienie trybu potrzeba zrobić tylko w aplikacji PROMOTIC, sterownik PLC automatycznie detekuje, który tryb jest w użyciu.
HEX - Polecany tryb, który optymalizuje ilość przenoszonych bajtów tym że, dane transformuje do Hexa bajtów.
ASCII - Ten tryb dla przeniesienia wymaga dwukrotną ilość bajtów niż tryb HEX. Z tego powodu nie jest zalecany do transmisji większych ilości danych.


Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommMsg

Szczegółowy opis poszczególnych wiadomości i adresów wejść, wyjść liczników, itd. znajdziesz w dokumentacji do sterownika PLC Koyo rozdział 6 i aneksy D,E,F.
Opis konfiguratora "PmaCommMsg > Parametry > Parametry wiadomości":
Typ danychOkreśla typ danych, które mają być zapisywane/odczytywane ze sterownika PLC. Pierwsze cztery typy są przeznaczone dla PLC typu DL 205/405/05/06. Dla starszego typu DL305 są przeznaczone ostatnie cztery typy.
31 - V memory, T/C current value - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do jakiejkolwiek informacji znajdującej się w sterowniku PLC. Wejście, wyjście, pamięć programowa, pamięć danych, liczniki, bity stanów, TMR, CTR, itd.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 16 bitami (wartość od 0 do 65535). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Long.
32 - Inputs (X,GX,SP) - Ta wiadomość jest podzbiorem wiadomości (31). Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do wejść i przekażników specjalnych.
Adresuje się zawsze 8 wejść lub wyjść jednocześnie. To znaczy, że jeżeli chcemy zmienić wartość jednego wyjścia, wtedy musimy znać stan pozostałych siedmiu wyjść i wszystkie zmienić jednocześnie.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.
33 - Outputs (Y,C,Stage,T/C bits) - Wiadomość jest podzbiorem wiadomości (31). Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dstęp do wyjść, bitów stanowych liczników, bitów stanowych czasomierzów i bitów stanowych.
Adresuje się zawsze 8 wejść lub wyjść jednocześnie. To znaczy, że jeżeli chcemy zmienić wartość jednego wyjścia, wtedy musimy znać stan pozostałych siedmiu wyjść i wszystkie zmienić jednocześnie.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.
39 - Diagnostic status - Przy pomocy tej wiadomości można stwierdzić jakąkolwiek diagnostykę sterownika PLC. Ostatni błąd, ilość poprawnych wiadomości, ilość błędnych wiadomości, ilość powtórzeń, itd.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (wartość od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.
31 (DL305) - Data registers - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do rejestrów danych.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (wartość od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.
31 (DL305) - T/C accumulator - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do akumulatora liczników i czasomierzów.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 16 bitami (wartość od 0 do 65535). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Long.
33 (DL305) - I/O, internal relays, shift register bits - Przy pomocy tej wiadomości jest możliwy dostęp do wejść, wyjść, przekażników specjalnych, liczników, czasomierzów. Przy pomocy tej wiadomości jest możliwa oddzielna adresacja poszczególnych bitów (w odróżnieniu od PLC 205,405).
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana jako 1 bit. W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Boolean.
39 (DL305) - Diagnostic status - Przy pomocy tej wiadomości można stwierdzić całą diagnostykę sterownika PLC. Ostatni błąd, ilość poprawnych wiadomości, ilość błędnych wiadomości, ilość powtórzeń, itd.
W sterowniku PLC jedna wartość tego typu jest reprezentowana 8 bitami (wartość od 0 do 255). W aplikacji PROMOTIC jest zapisana jako typ danych Byte.
Ilość danychOkreśla ilość danych, które mają być zapisywane/odczytywane ze sterownika PLC. Dane zostaną automatycznie wygenerowane do kart Dane-odbiór lub Dane-wysłanie.
Kierunek transmisjiOkreśla, czy data będą zapisywane lub odczytywane ze sterownika PLC.
Write - Dane będą zapisywane do sterownika PLC.
Read - Dane będą odczytywane ze sterownika PLC.
Dla każdego typu danych w kartach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór obiektu PmaCommMsg zostaną wytworzone następujące zmienne:
W karcie "Dane-wysłanie" znajdują się zmienne:
Slave - Tutaj określa się adres PLC, z którym jest żądana komunikacja.
Addr - Tutaj określa się adres pierwszej zmiennej. Dla V-Memory, wprowadza się DirectNet Reference Address (adres poszczególnych miejsc pamięciowych, który jest wykorzystywany w sterowniku PLC).
Uwaga: To nie jest adres bezpośredni V-memory! W dokumentacji PLC są w aneksie dla danego typu PLC określone mapy pamięci V-Memory z przeliczeniem na DirectNet Reference Address.
Data0.. - Tutaj wprowadza się wartości, które mają zostać wysłane. Te zmienne obowiązują tylko dla Kierunek transmisji = Write.
W karcie "Dane-odbiór" znajdujuą się zmienne:
Data0.. - Tu zapisywane są przyjęte wartości. Te zmienne obowiązują tylko dla Kierunek transmisji = Read.

Historia:
Pm8.00.06: Usunięty błąd: W edytorze aplikacji nie można było edytować parametrów wiadomości.
© MICROSYS, spol. s r. o.