Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmOmronFINS - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON protokołem FINS

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON protokołem FINS. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Omron.
 
Protokół FINS (Factory Interface Network Service) to sieciowy protokół dla sterowników PLC od firmy OMRON dla różnych warstw fizycznych, jak Ethernet, Controller Link, DeviceNet. Ten driver jest przeznaczony tylko dla Ethernet.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmOmron. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Komunikacja przebiega dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.

Driver wspiera wykorzystanie obiektu PmaCommGroup. Obiekt PmaCommMsg nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Omron - sterownik PLC"

 

Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet-klient:
Numer portu TCP/UDP9600 (domyślnie). Może zostać zmienione.
Typ transmisji Ethernet
TCP - Przeznaczone dla typu FINS TCP.
UDP - Przeznaczone dla typu FINS UDP.
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe)
Zamknij połączenie po każdej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe). Po każdym nawiązaniu połączenia jest konieczne przenieść kilka wiadomości inicjalizacyjnych i gdyby połączenie było często zamykane to szybkość transmisji została by znacząco obniżona.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Typ danych protokołu
FINS TCP - Dany typ zastosuj:
- jeżeli FINS węzły są połączone poprzez kilka IP warstw sieciowych
- jeżeli jakość połączenia jest niezawodna (na przykład bezprzewodowy LAN)
FINS UDP - Dany typ zastosuj:
- jeżeli FINS węzły są podłączone do tego samego segmentu Ethernetowego (FINS UDP oferuje szybszy przepływ danych)
- jeżeli zdalne urządzenie nie wspiera FINS/TCP
Source Network AddressNumer sieci FINS, w której znajduje się aplikacja PROMOTIC komunikująca z PLC. Jeżeli sieć zawiera tylko jedną warstwę Ethernet, wtedy określa się 0.
Source NodeNumer węzła aplikacji PROMOTIC (identyfikator PC) w sieci FINS. Wstępnie ustawioną wartością jest 253. Dla FINS TCP oraz po wprowadzeniu wartości 0, sterownik PLC sam przyszereguje właściwą wartość.
Source UnitFormalny numer oprogramowania w PC (PROMOTIC). Zazwyczaj to 0.
Destination Network AddressNumer sieci FINS, w której znajduje się sterownik PLC komunikujący z aplikacją PROMOTIC. Jeżeli sieć posiada tylko jedną warstwę Ethernet, wtedy określa się 0.
Destination NodeNumer węzła PLC (identyfikator PLC) w sieci FINS. Wartość jest ustawiona przełącznikiem w PLC. Topologia sieci FINS umożliwia to, że za jednym adresem IP może się znajdować jeden lub więcej węzłów sieci FINS.
Destination UnitNumer jednostki logicznej (części) w PLC. PLC OMRON może być logicznie podzielony do kilku części (jednostek). Typowymi częściami są CPU, wewnętrzna magistrala, jednostka peryferyjna, moduł komunikacyjny, różne typy pamięci itd. W przypadku sterowników kompaktowych określa się wartość 0, w innym przypadku należy postępować zgodnie z dokumentacją producenta.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (albo jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.

Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

 
Driver wspiera następujące typy danych:
- W: (Word) w PLC zapisany w 2 bajtach (od 0 do +65 535).

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.

- I: (Integer) w PLC zapisany w 2 bajtach (od -32 768 do +32767).

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Integer.

- L: (Long) w PLC zapisany na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).

Kolejność bajtów PC:1234, PLC:4321.

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.

- L1: (Long) w PLC zapisany na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).

Kolejność bajtów PC:1234, PLC:2143.

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Long.

- R: (Real) w PLC zapisany na 4 bajty.

Kolejność bajtów PC:1234, PLC:4321.

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Single.

- R1: (Real) w PLC zapisany na 4 bajty.

Kolejność bajtów PC:1234, PLC:2143.

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Single.

- Bit: (1 bit)

W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych: Boolean.

 
Driver wspiera następujące obszary danych:
- CIO = Common Input/Output Register
- WR = Working Relay Register
- HR = Holding Relay Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- TIM = Timer Register
- CNT = Counter Register
- DM = Data Memory Register
- EM = Extendet Data Memory Register
- TK = Task Flag. Typ danych jest Bit.
- TKS = Task Flag Status. Wartość ma zapisaną w 1 bajcie.

We wszystkich obszarach (z wyjątkiem TK oraz TKS) jest pod pojęciem "index" rozumiane index pole wartości 16-to bitowych rejestrów (typ danych W). Nawet w przypadku, że pracuje się z 32bitowymi typami danych (L oraz R), "index" określa indeks niższego 16-to bitowego rejestru. Identyfikator ItemID może (lecz nie musi) dalej zawierać specyfikator wymuszonego typu danych (b, I, L, R).

 
Opis konfiguratora "ItemID":

ItemId jest identyfikatorem tekstowym pozycji, który służy do adresacji parametru w urządzeniu. Z konfiguratora ItemID driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.

Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć przy pomocy okna, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Przykłady formy identyfikatora:

- CIO15 = Wartość typu W w obszarze danych CIO pod indeksem 15.
- CIO9.5 = Wartość 5. bitu w obszarze danych CIO pod indeksem 9.
- DM8.L = Wartość typu L w obszarze danych DM pod indeksem 8 oraz 9.
- TK3 = Wartość typu Bit w obszarze danych TK pod indeksem 3.
- TKS7 = Wartość typu Byte w obszarze danych TKS pod indeksem 7.
 
Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Niniejszy konfigurator nie jest stosowany przez dany driver.

Historia:
Pm8.03.27: Czsami po wyłączeniu oraz włączeniu driver sterownika przestał komunikować.
Pm8.03.25: Dodano typ danych L1 oraz R1.
Pm8.03.15: teraz jest wspirany rejestr EM.
Pm8.03.01:
- Komunikacja przebiega protokołem FINS z nowymi sterownikami PLC od firmy Omron. Dotychczasowy driver komunikacyjny PmOmronC jest przeznaczony do komunikacji protokołem Mode-C.
- Oba drivery są zawarte w jednej wspólnej licencji PmOmron.
Pm8.03.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice