Update cookies preferences
Promotic

PmOmronFINS - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół FINS

Driver ten służy do komunikacji ze sterownikami PLC OMRON poprzez protokół FINS. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Omron.

Protokół FINS (Factory Interface Network Service) to sieciowy protokół dla sterowników PLC od firmy OMRON dla różnych warstw fizycznych, jak Ethernet, Controller Link lub DeviceNet. Driver ten jest przeznaczony tylko dla Ethernet.

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy obejżeć "PROMOTIC wideo kurs 4 - Drivery komunikacyjne".

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmOmron. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Komunikacja jest dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektu PmaCommGroup. Obiekt PmaCommMsg nie można zastosować.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Omron - sterownik PLC"


Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet-klient:
Numer zdalnego portu TCP/UDP9600 (domyślnie) (można zmienić).
 
Patrz: Wikipedia: Lista numerów portów TCP i UDP używanych przez protokoły do uruchamiania aplikacji sieciowych.
Typ transmisji Ethernet
TCP - Przeznaczone dla typu FINS TCP.
UDP - Przeznaczone dla typu FINS UDP.
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe)
Zamknij połączenie po każdej transmisjiNIE zaznaczać (obowiązkowe). Po każdym nawiązaniu połączenia jest konieczne przenieść kilka wiadomości inicjalizacyjnych i gdyby połączenie było często zamykane to szybkość transmisji została by znacząco obniżona.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Typ danych protokołu
FINS TCP - Dany typ zastosuj:
- jeżeli FINS węzły są połączone poprzez kilka IP warstw sieciowych
- jeżeli jakość połączenia jest niezawodna (na przykład bezprzewodowy LAN)
FINS UDP - Dany typ zastosuj:
- jeżeli FINS węzły są podłączone do tego samego segmentu Ethernetowego (FINS UDP oferuje szybszy przepływ danych)
- jeżeli zdalne urządzenie nie wspiera FINS/TCP
Source Network AddressNumer sieci FINS, w której znajduje się aplikacja PROMOTIC komunikująca ze sterownikami PLC. Jeżeli sieć zawiera tylko jedną warstwę Ethernet, wtedy określa się 0.
Source NodeNumer węzła aplikacji PROMOTIC (identyfikator PC) w sieci FINS.
Domyślną wartością jest 253.
Dla FINS TCP oraz po wprowadzeniu wartości 0, sterownik PLC sam przyszereguje właściwą wartość.
Source UnitFormalny numer oprogramowania na komputerze (aplikacji PROMOTIC). Zazwyczaj to 0.
Destination Network AddressNumer sieci FINS, w której znajduje się sterownik PLC komunikujący z aplikacją PROMOTIC. Jeżeli sieć posiada tylko jedną warstwę Ethernet, wtedy określa się 0.
Destination NodeNumer węzła sterownika PLC (identyfikator PLC) w sieci FINS. Wartość jest ustawiona przełącznikiem w sterowniku PLC. Topologia sieci FINS umożliwia to, że za jednym adresem IP może się znajdować jeden lub więcej węzłów sieci FINS.
Destination UnitNumer jednostki logicznej (części) w sterowniku PLC. PLC OMRON może być logicznie podzielony do kilku części (jednostek). Typowymi częściami są CPU, wewnętrzna magistrala, jednostka peryferyjna, moduł komunikacyjny, różne typy pamięci itd. W przypadku sterowników kompaktowych określa się wartość 0, w innym przypadku należy postępować zgodnie z dokumentacją producenta.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (lub jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.
Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

Driver wspiera następujące typy danych:
- W: (Word) W sterowniku PLC zapisany w 2 bajtach (od 0 do +65 535).
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
- I: (Integer) W sterowniku PLC zapisany w 2 bajtach (od -32 768 do +32767).
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Integer.
- L: (Long) W sterowniku PLC zapisany na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
Kolejność bajtów PC:1234, PLC:4321.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
- L1: (Long) W sterowniku PLC zapisany na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).
Kolejność bajtów PC:1234, PLC:2143.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
- R: (Real) W sterowniku PLC zapisany na 4 bajty.
Kolejność bajtów PC:1234, PLC:4321.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Single.
- R1: (Real) W sterowniku PLC zapisany na 4 bajty.
Kolejność bajtów PC:1234, PLC:2143.
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Single.
- Bit: (1 bit)
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Boolean.


Driver wspiera następujące obszary danych:
- CIO = Common Input/Output Register
- WR = Working Relay Register
- HR = Holding Relay Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- TIM = Timer Register
- CNT = Counter Register
- DM = Data Memory Register
- EM = Extendet Data Memory Register
- TK = Task Flag. Typ danych jest Bit.
- TKS = Task Flag Status. Wartość jest zapisaną w jednym bajcie.

We wszystkich obszarach (z wyjątkiem TK oraz TKS) jest pod pojęciem "index" rozumiane index pole wartości 16-bitowych rejestrów (typ danych W). Nawet w przypadku, że pracuje się z 32-bitowymi typami danych (L oraz R), "index" określa indeks niższego 16-to bitowego rejestru. Identyfikator ItemId może (lecz nie musi) dalej zawierać specyfikator wymuszonego typu danych (b, I, L, R).

Opis konfiguratora "ItemId":
ItemId jest identyfikator tekstowy pozycji, który służy do adresacji pozycji w urządzeniu. Z konfiguratora ItemId driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.
Tekst można albo wpisać ręcznie, lub ułożyć w oknie, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Przykłady formy identyfikatora:
- CIO15 = Wartość typu W w obszarze danych CIO pod indeksem 15.
- CIO9.5 = Wartość bitu 5 w obszarze danych CIO pod indeksem 9.
- DM8.L = Wartość typu L w obszarze danych DM pod indeksem 8 oraz 9.
- TK3 = Wartość typu Bit w obszarze danych TK pod indeksem 3.
- TKS7 = Wartość typu Byte w obszarze danych TKS pod indeksem 7.


Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Ten konfigurator nie jest stosowany przez dany driver.

Historia:
Pm8.03.27: Czsami po wyłączeniu oraz włączeniu driver sterownika przestał komunikować.
Pm8.03.25: Dodany typ danych L1 oraz R1.
Pm8.03.15: teraz jest wspirany rejestr EM.
Pm8.03.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.