Promotic

PmMelsecQA - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii PLC Q/A/L/iQ-R/iQ-F

Driver ten służy do komunikacji ze sterownikami PLC Mitsubishi serii Q, A, L, iQ-R oraz iQ-F. Umożliwia wykorzystanie formatów "Compatible 1C/3C/3E frames".
Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC Mitsubishi.

- Sterowniki PLC serii PLC iQ-R oraz iQ-F:
- Sterowniki PLC te mają zaimplementowany typ protokołu R - SLMP.
- W driverze ustaw:
Format protokołu = "3E/ASCII = Q/L series ethernet (3E compatible), ASCII Format".
- w sterowniku PLC jest konieczne ustawić:
Enable/Disable Online Change = Enable All (SLMP)
Communication Data Code = ASCII
w oknie Detailed Setting w konfiguratorze External Device Configuration dodaj z listy modułów SLMP Connection Module a w kolumnie Port No. ustaw wartość TCP portu.
- Sterowniki PLC serii PLC FX:
- Sterowniki PLC te mają na swoim szeregowym łączu do programowania zaimplemetowany inny typ protokołu - dla którego można zastosować driver komunikacyjny PmMelsecFXS. Jeżeli sterownik PLC posiada jeszcze inny port, wtedy niekiedy skuteczniejszym jest zastowanie drivera PmMelsecQA. Na przykład:
- Sterownik PLC z integrowanym portem Ethernet (np. FX3GE). W driverze jest konieczne ustawić: Format protokołu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)", w sterowniku PLC należy ustawić: Communication Data Code = Binary Code.
- Sterownik PLC MELSEC FX2N-16MR posiada dodatkowy moduł dla łącza szeregowego. Na tym łączu może przebiegać komunikacja przy pomocy drivera PmMelsecQA z ustawionym formatem "Compatible 1C frames".
- Sterowniki PLC serii PLC A:
- Driver można zastosować również do komunikacji z Ethernetowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5 dla sterowników PLC serii PLC A.


Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy obejżeć "PROMOTIC wideo kurs 4 - Drivery komunikacyjne".

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmMelsec. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Komunikacja jest dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem) lub dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Formaty 1C oraz 3C są przeznaczona dla łącza szeregowego (dla modułów C24).
- Format 3E jest przeznaczony dla Ethernetu (dla modułów E71).
- Lecz driver umożliwia wszystkie formaty stosować na obu interfejsach. Na przykład można zastosować konwerter "RS232/Ethernet" i wykorzystać formatu 1C poprzez Ethernet.
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup. Dla zwykłych przypadków transmisji danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaCommGroup.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Mitsubishi - sterownik PLC"
- Komunikacja jset sieciowa, to znaczy, że jeden obiekt PmaComm potrafi komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół wspiera adresację urządzeń).


Lista typów obszarów danych (devices) wspieranych przez driver:
X-Input Bit device Adres w ItemId określa się w układzie szesnastkowym.
Y-Output Bit device Adres w ItemId określa się w układzie szesnastkowym.
M-Internal Relay Bit device
L-Latch Relay Bit device
S-Step Relay Bit device
B-Link Relay Bit device Adres w ItemId określa się w układzie szesnastkowym.
F-Annunciator Bit device
D-Data register Word device
W-Link register Word device Adres w ItemId określa się w układzie szesnastkowym.
R-File register Word device
TS-Timer (contact) Bit device
TC-Timer (coil) Bit device
TN-Timer (current value) Word device
CS-Counter (contact) Bit device
CC-Counter (coil) Bit device
CN-Counter (current value) Word device
SM-Special Relay Bit device
SD-Special register Word device


Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Prędkość transmisji19200 Bd
Ilość bitów informacji8 / 7 (jest zależne od ustawienia sterownika PLC)
ParzystośćNO (żaden) / EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopu1
Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji0
Timeout pomiędzy odbiorem 2 znaków100 ms
Opóźnienie pomiędzy odbiorem-wysyłaniem0 ms
Zarządzanie działaniem RTSlog.1
Zarządzanie działaniem DTRlog.1
Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet-klient:
Numer zdalnego portu TCP/UDPUstwiona wartość musi odpowiadać z ustawieniem w sterowniku PLC (na karcie komunikacyjnej lub w konwerterze). Chodzi o port po stronie PLC.
Notatka: W sterowniku PLC można również ustawić port po stronie klienta - tzn. po stronie aplikacji PROMOTIC. Lecz system PROMOTIC tworzy ten port dowolnie (wybierze niektóry z wolnych portów) a w aplikacji PROMOTIC nie jest on określany. Z tego powodu w sterowniku PLC nie można ustawić stałej liczby. Można ustawić, że wartość portu nie ma znaczenia.
Typ transmisji EthernetTCP. Można jednak wybrać także UDP jeżeli w ten sposób jest ustawiony sterownik PLC, karta komunikacyjna lub konwerter.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Format protokołuOkreśla strukturę protokołu.
Jest zależne od sterownika PLC i jego ustawień (np. zależne od ustawienia przełącznika MODE w module komunikacyjnym AJ71C24).
3E/ASCII = Q/L series ethernet (3E compatible), ASCII Format -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii Q oraz L. Jest to wariant "ASCII code" (wariant "binary code" nie jest na razie implementowany w driverze)..
3C/CF1 = Q series serial (3C compatible), Control Format 1 -
Protokół do komunikacji dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii PLC Q C24. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim są oparte 3 następujące warianty podległe.
3C/CF2 = Q series serial (3C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy do protokołu jest jeszcze dodawany numer bloku.
3C/CF3 = Q series serial (3C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy protokół rozpoczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).
3C/CF4 = Q series serial (3C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Wariant formatu 3C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.
1C/CF1 = A series (1C compatible), Control Format 1 -
Protokół dla łącza szeregowego dla sterowników PLC serii PLC A, lecz można zastosować również do komunikacji dla sterowników PLC serii PLC Q. Jest to wariant podstawowy (zalecany) i na nim sąoparte 3 następujące warianty podległe.
1C/CF2 = A series (1C compatible), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -
Wariant protokołu 1C/CF1, kiedy do protokołu jest dodawany jeszcze numer bloku.
1C/CF3 = A series (1C compatible), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -
Wariant formatu 1C/CF1, kiedy protokół zaczyna się znakiem STX (=2) a kończy znakiem ETX (=3).
1C/CF4 = A series (1C compatible), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -
Wariant formatu 1C/CF1, kiedy na końcu każdej wiadomości znajdują się dwa znaki CR+LF.
A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii PLC A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. Przełącznik SW2 na danym module jest przełączony do protokołu ASCII.
A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -
Protokół dla Ethernetu dla sterowników PLC serii PLC FX z integrowanym portem Ethernet oraz PLC serii PLC A z dodatkowym modułem komunikacyjnym A1SJ71E71-B2/B5. W sterowniku PLC przełącznik Communication Data Code (lub SW2 w danych modułach) musi zostać przełączony do trybu binarnego.
Message Wait Time0 ms. Tylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C lub A1E. Wartość określa zwłokę (czas minimalny) odpowiedzi ze sterownika PLC. Wartość jest w zakresie od 0 do 150 ms.
Timeout odbioru odpowiedzi500 ms. Wyłącznie dla łącza szeregowego. Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedź po odesłaniu wiadomości.
Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedź, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
Suma kontrolna zezwolonaNie. Tylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C lub 3C. (jest zależne od ustawienia przełącznika SW21 w module komunikacyjnym AJ71C24)

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmaCommGroup. Dla zwykłych transmisji danych jest to bardziej dogodne niż zastosowanie obiektu PmaCommMsg.
Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (lub jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.
Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

Opis konfiguratora "ItemId":
ItemId jest identyfikator tekstowy pozycji, który służy do adresacji pozycji w urządzeniu. Z konfiguratora ItemId driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.
Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć w oknie, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator ItemId może mieć wygląd na przykład "X.1f9.W", gdzie:
X = Typ obszarów danych. Patrz lista rodzajów przedstawionych w powyższej tabeli.
1f9 = Adres w obszarze danych (dla niektórych obszarów określa się w układzie dziesiątkowym, dla innych w układzie szesnastkowym). Dla wartości bitorych określa się zawsze adres bitu (nie tylko w przypadku typu danych b, lecz również dla W, I, itd.).
W = Typ danych (b=Bit, W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed, R=Real).


Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
CPUTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Typ procesora danego sterownika PLC.
ACPU
AnCPU
Destination station addressStandardowo określa się wartość 0. Określa numer stacji docelowej w sieci.
Destination I/O addressTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 3E. Standardowo określa się wartość 03FF hexa, tzn. 1023 w układzie dziesiątkowym. Niniejszy numer pomnożony przez 16 określa podstawowy adres sygnału W/W.
CPU monitoring timerTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 3E. Określa czas oczekiwania od chwili kiedy seria Q E71 (po odbiorze żądania z aplikacji PROMOTIC) przekaże żądanie do procesora sterownika PLC do chwili, kiedy żądanie jest zwrócony.
0 - Czeka nieograniczenie długo
1 - 65535 - Czeka określony czas (jednostka jest 250 ms)
Max.read of BIT device points in BIT units256 (64 dla A1E/BIN interface modul). Ilość wartości bitowych (odczytywanych z obszarów "Bit device", na przykład X,Y ...), które można przenieść równocześnie w jednej wiadomości.
Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 256 wartości bitowych.
Służy dla zmiennych, które są odczytywane z "Bit device" o typie danych b=Bit.
Max.read of BIT device points in WORD units64. Ilość wartości typu Word (2-Byte) (odczytywanych z obszarów "Bit device", na przykład X, Y ...), które możnaprzenieść równocześnie w jednej wiadomości.
Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 64 wartości Word (tzn. 64*16=1024 wartości bitowych).
Służy dla zmiennych, które są odczytywane z "Bit device" o typie danych: W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed lub R=Real.
Max.read of WORD device points in WORD units512. Ilość wartości Word (2-Byte) (odczytywanych z obszarów "Word device", na przykład D, W, TN ...), które można przenieść równocześnie w jednej wiadomości.
Zależne od rodzaju sterownika PLC, lecz wszystkie PLC potrafią przenieść przynajmniej 512 wartości.

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommMsg

Obiekt PmaCommMsg można zastosować do specjalnych komunikacji, których nie można wykonać przy pomocy obiektu PmaCommGroup. Na przykład kiedy jest wymagana transmisja danych w dokładnie określonej kolejności.
Opis konfiguratora "PmaCommMsg > Parametry > Parametry wiadomości":
CPUTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Typ procesora danego sterownika PLC.
ACPU
AnCPU
DeviceTyp obszarów danych. Patrz lista rodzajów przedstawionych w powyższej tabeli.
Data type
Bit - Tylko dla danych typu "Bit device".
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Boolean.
Word unsigned - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device".
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
Word signed - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device".
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Integer.
DWord signed - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device".
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Long.
Real - Zarówno dla danych typu "Word device" jak i "Bit device".
W aplikacji PROMOTIC jest reprezentowany przez typ danych Single.
CommandTyp polecenia.
Batch Read - odczyt danych ze sterownika PLC w trybie wsadowym
Batch Write - zapis danych do sterownika PLC w trybie wsadowym
Number of PointsIlość (odczytywanych lub zapisywanych) pozycji danych.
Address in Data-WriteTylko jeżeli jest ustawiony format protokołu 1C. Na niniejszej pozycji można określić, czy adres danych będzie wprowadzany tutaj, lub w zmiennej w karcie "Dane-wysłanie". Korzystniejszym a zarazem bardziej ogólnym rozwiązaniem jest wprowadzanie adresu do zmiennej w karcie, ponieważ w ten sposób można tą wartość dynamicznie zmieniać również podczas biegu aplikacji (i dlatego dla nowszych protokołów ten konfigurator nie pojawia się).

Historia:
Pm8.03.19: Usunięty błąd: Dla formatu protokołu 3E/ASCII była niepoprawnie wysyłana wartość typu 1 bit.
Pm8.02.03: Usunięty błąd: Podczas zapisu zmiennej do sterownika PLC w niektórych przypadkach wystąpił błąd
Pm8.01.01:
- można transmitować dane typu Real
- funkcjonuje również z Ethernet interface modułem A1SJ71E71-B2/B5
Pm8.00.03: Uogólnienie:
- o protokoły dla sterowników PLC serii PLC Q
- o możliwość wykorzystania obiektów PmaCommGroup
© MICROSYS, spol. s r.o.