Update cookies preferences
Promotic

Opis konfiguracji sterownika PLC serii PLC iQ-R/iQ-F do komunikacji driverem PmMelsecQA

W celu poprawnej komunikacji ze sterownikami PLC serii PLC iQ-R oraz iQ-F jest konieczne przy pomocy oprogramowania (zastosowano GX Works3 wersji 1.047Z) ustawić następujące:

Wybierz: Navigation->Parameter->(CPU)->Module Parameter.

Wybierz:
Communication Data Code: ASCII
Enable/Disable Online Change: Enable All (SLMP)


Następnie otwórz okno "Detailed Setting" ustawień External Device Configuration.
 
Dodaj z listy modułów po prawej stronie: SLMP Connection Module. W Port No. wprowadź numer portu.
© MICROSYS, spol. s r.o.