Promotic

Popis konfigurace PLC automatu řady iQ-R/iQ-F pro komunikaci ovladačem PmMelsecQA

Pro úspěšnou komunikaci s PLC automaty řady iQ-R a iQ-F je nutno v konfiguračním software (použit GX Works3 verze 1.047Z) nastavit:

Vyberte: Navigation->Parameter->(CPU)->Module Parameter.

Vyberte:
Communication Data Code: ASCII
Enable/Disable Online Change: Enable All (SLMP)


Následně otevřete okno "Detailed Setting" nastavení External Device Configuration.
 
Přidejte ze seznamu modulů na pravé straně volbu: SLMP Connection Module. A do sloupce Port No. zadejte číslo portu.
© MICROSYS, spol. s r.o.