Promotic

PmFatek - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK

Driver ten służy do komunikacji ze sterownikami PLC FATEK poprzez protokół FACON. Patrz również Komunikacja ze sterownikami PLC FATEK.

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy obejżeć PROMOTIC Video "Kurs 4. - Drivery komunikacyjne".

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmFatek. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Komunikacja jest dla Ethernetu (aplikacja PROMOTIC jest klientem) lub dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektów PmaCommMsg oraz PmaCommGroup. Dla zwykłych przypadków transmisji danych dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaCommGroup.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Fatek - sterownik PLC"
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Komunikacja jset sieciowa, to znaczy, że jeden obiekt PmaComm potrafi komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół wspiera adresację urządzeń).


Obszary danych w sterowniku PLC, z których można odczytywać/zapisywać::
obszar danych wskazanie wejść dyskretnych wskazanie zmiennych 16-bitowych wskazanie zmiennych 32-bitowych
X = Input discrete X0〜X9999 WX0〜WX9984 DWX0〜DWX9968
Y = Output relay Y0〜Y9999 WY0〜WY9984 DWY0〜DWY9968
M = Internal relay M0〜M9999 WM0〜WM9984 DWM0〜DWM9968
S = Step relay S0〜S9999 WS0〜WS9984 DWS0〜DWS9968
T = Timer discrete T0〜T9999 WT0〜WT9984 DWT0〜DWT9968
C = Counter discrete C0〜C9999 WC0〜WC9984 DWC0〜DWC9968
RT = Timer register - RT0〜RT9999 DRT0〜DRT9998
RC = Counter register - RC0〜RC9999 DRC0〜DRC9998
R = Data register - R0〜R65535 DR0〜DR65534
D = data register - D0〜D65535 DD0〜DD65534


Zalecone wartości parametrów obiektu PmaComm:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Prędkość transmisji9600 Bd
Ilość bitów informacji7
ParzystośćEVEN (parzysty) lub NO (żaden)
Ilość bitów stopu1
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Timeout odbioru odpowiedziWyłącznie dla łącza szeregowego. Odpowiednią wartością jest na przykład 2000 ms. Okres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedź po odesłaniu wiadomości.
Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedź, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommGroup

Dla niniejszego drivera komunikacyjnego można zastosować obiekty PmaCommGroup.
Zmiennych w obiekcie PmaCommGroup (lub jeszcze lepiej zmiennych w obiekcie PmaData z rozszerzeniem danych ExtComm) może być dowolna ilości, mogą być dowolnego typu danych i w dowolnej kolejności. Driver sam w zoptymalizowany sposób odczyta dane z urządzenia przy pomocy wewnętrznie wytworzonych wiadomości komunikacyjnych.
Odczytywane są wszystkie zmienne (jeżeli konfigurator "Odświeżanie danych zezwolone" jest zaznaczony). Przy zapisie do zmiennej do urządzenia jest odesłana tylko zapisywana zmienna (jeżeli konfigurator "Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycji" jest zaznaczony).

Opis konfiguratora "ItemId":
ItemId jest identyfikator tekstowy pozycji, który służy do adresacji pozycji w urządzeniu. Z konfiguratora ItemId driver stwierdzi, w jaki sposób ma zostać wartość pozycji wczytana lub wysłana.
Tekst można wpisać ręcznie, lub ułożyć w oknie, które zostanie otwarte przy pomocy przycisku wprawo od konfiguratora.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator składa się z części obowiązkowej i nieobowiązkowej.
- Częścią obowiązkową jest nazwa "urządzenia" (X,WX,DWX, .., C,WC,DWC, RT,DRT, .., D,DD) oraz indeks liczbowy.
- Poza tym są dwie nieobowiązkowe części:
- Na początku można określić adres sterownika PLC (nieobowiązkowo).
- Na końcu można wprowadzić nieobowiązkowo tekst .S, który oznacza, że zmienna (tylko dla rejestrów RT, RC, R, D) jest liczbą ze znakiem (signed).

Przykłady:
Slave5.DR100.S = Chodzi o rejestr R100, z który będzie opracowany jako zmienna 32-bitowa ze znakiem. Rejestr znajduje się w sterowniku pod adresem 5.
DR100.S = To samo jak w poprzednim przykładzie, tylko adres sterownika zostanie określony z konfiguratora "Domyślny adres urządzenia".
DR100 = To samo jak w poprzednim przykładzie, tylko wartość będzie liczbą bez znaku.


Opis konfiguratora "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne":
Domyślny adres urządzeniaW tym miejscu wprowadzony adres można zastosować przy ustawianiu konfiguratora "ItemId" w zmiennych w tym obiekcie (tzn. w zmiennych w karcie "Dane" lub w rozszerzeniu danych ExtComm). Adres można wprowadzić w ItemId:
- na przykład Slave3.D6 - wtedy wartość zmiennej będzie odczytywana ze sterownika PLC pod adresem 3.
- lub bez określenia, tzn. D6 - to onacza, że adres zostanie przejęty z niniejszego konfiguratora.

Parametr ten można w runtime zmienić i odczytać w skrypcie przy pomocy metod: SetSpecParam("SlaveAddr") oraz GetSpecParam("SlaveAddr").

Opis komunikacji przy pomocy obiektu PmaCommMsg

Obiekt PmaCommMsg można zastosować do specjalnych komunikacji, których nie można wykonać przy pomocy obiektu PmaCommGroup.

Lista oraz opis wiadomości komunikacyjnych:
 
40h - Zwięzły odczyt stanu systemowego PLC: Odczyta 3 zmienne (Status0-2) typu Byte. Wartości są 0=Enable, 1=Disable.
42h - Zapis stanu jedynego elementu dyskretnego: Do jednego elementu w określonym obszarze danych zapisze wartość. Wartości są 1=Disable, 2=Enable, 3=Set, 4=Reset.
43h - Odczyt stanów ENABLE/DISABLE ciągu elementów dyskretnych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean, true=1=disable, false=0=enable.
44h - Odczyt stanów ciągu elementów dyskretnych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean.
45h - Zapis stanów ciągu elementów dyskretnych: Do określonego obszaru danych zapisze określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Boolean.
46h - Odczyt ciągu rejestrów danych: Z określonego obszaru danych odczyta określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Long.
47h - Zapis ciągu rejestrów danych: Do określonego obszaru danych zapisze określoną ilość elementów od danego adresu. Wartości są typu Long.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.