Promotic

PmAdam - Driver do komunikacji z urządzeniami ADAM

Driver ten służy do komunikacji z urządzeniami ADAM serii PLC 4000 oraz 5000. Patrz również Komunikacja z urządzeniami ADAM od firmy Advantech.

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy obejżeć "PROMOTIC wideo kurs 4 - Drivery komunikacyjne".

Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmAdam. Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.
- Komunikacja jest dla łącza szeregowego (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji Master (to znaczy, że wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmaComm.
Driver wspiera zastosowanie obiektu PmaCommMsg. Obiekt PmaCommGroup nie można zastosować.
Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Jednostki ADAM"
- Komunikacja jset sieciowa, to znaczy, że jeden obiekt PmaComm potrafi komunikować się z kilkoma urządzeniami (protokół wspiera adresację urządzeń).


Komunikacja zawiera wszystkie wiadomości konieczne do komunikacji z urządzeniami ADAM wszystkich typów serii PLC 4000 oraz 5000.
Wiadomości są grupowane według poszczególnych urządzeń (dla każdego urządzenia odpowiedni zestaw wiadomości) lub w dialogu parametry wiadomości można ustawić "Typ ADAMU" = "Obecný ADAM" i tym sposobem zostaną wyświetlone wszystkie imlpementowane wiadomości dla wszystkich ADAMów.
W celu sformułowania nieimplementowanej wiadomości można w dialogu parametry wiadomości ustawić "Typ ADAMU" - "zadání uživatelem". Wiadomość taka umożliwia po ustawieniu danych wysyłać i odbierać ogólną tekstową wartość zdefiniowaną przez użytkownika.
Każda wiadomość jest jednoznacznie zidentyfikowana przy pomocy opisu (patrz okno parametry wiadomości - "Typ wiadomości"), który zgadza się z identyfikacją w dokumentacji oryginalnej. Wyjątkiem jest tylko wiadomość #aaSiBB(dane), która została rozdzielona według sposobu użycia na dwie wiadomości:
#aaSiBB(dane2B) - ustawienie jednego kanału wyjścia
#aaSiBB(dane4B) - ustawienie wszystkich kanałów wyjścia


Wszystkie zakresy zmiennych są jednoznacznie okreżlone rodzajem wiadomości i jej opisem Zmienne całkowite dzielimy na 1,2,4,8 znaków.
Wartości Float są zakodowane do łańcucha tekstowego przy pomocy formatu "Engineering Units" - to znaczy na 7 znaków, gdzie jest zawarty znak, 5 cyfr i kropka dziesiętna.
W zestawie wiadomości "Analog Output Command Set" ADAMów serii PLC 5000 występują wiadomości #aaSiCj(dane) oraz #aaSiCj6, które wykorzystują inny format wartości Float. DO zakodowania służy tutaj tylko 6 znaków, które nie zawierają znaku a kropka dziesiętna ma stałą pozycję w trzecim znaku.
© MICROSYS, spol. s r.o.