Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Koyo - sterownik PLC"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja".
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmKoyo - Minimalny zestaw obiektu PmaComm: Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmKoyo
© MICROSYS, spol. s r. o.