Promotic

PmKoyo - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty od firmy Koyo Electronics

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty od firmy Koyo Electronics. Viz také Komunikace s PLC automaty od firmy Koyo Electronics.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout Kurz 4. - Komunikační ovladače.

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmKoyo. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Ovladač komunikuje s PLC automaty Direct Logic od firmy Koyo Electronics (typ DL 205,305,405,05,06) protokolem DirectNET.
- Komunikace je pro sériovou linku (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy Master (to znamená, že dává podnět pro přenos dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektu PmaCommMsg. Objekt PmaCommGroup nelze použít.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Koyo - PLC automat"


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiČas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy.
Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
MódProtokol DirectNET má dva módy. Nastavení módu je potřeba udělat jen v aplikaci PROMOTIC, PLC automat automaticky detekuje, který mód se používá.
HEX - Doporučovaný mód, který optimalizuje množství přenášených bajtů tím že, data transformuje do Hexa bajtů.
ASCII - Tento mód vyžaduje pro přenos dvakrát větší počet bajtů než mód HEX. Není proto doporučován pro přenos většího množství dat.


Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Detailní popis jednotlivých zpráv a adres vstupů, výstupů, čítačů, atd. naleznete v dokumentaci k PLC Koyo kapitola 6 a přílohy D,E,F.
Popis konfigurátoru "PmaCommMsg > Parametry > Parametry zprávy":
Typ datUrčuje typ dat, které se mají zapisovat/číst z PLC automatu. První čtyři typy jsou určené pro typy PLC DL 205/405/05/06. Pro starší typ DL305 jsou určené poslední čtyři typy.
31 - V memory, T/C current value - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k jakékoliv informaci v PLC automatu. Vstup, výstup, programová paměť, datová paměť, čítače, stavové bity, TMR, CTR, atd.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 16 bity (hodnota od 0 do 65535). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Long.
32 - Inputs (X,GX,SP) - Tato zpráva je podmnožinou zprávy (31). Pomocí této zprávy je umožněn přístup k vstupům a speciálním relé.
Adresuje se vždy osm vstupů nebo výstupů najednou. To znamená, že pokud chceme změnit jeden výstup, pak musíme znát stav zbylých sedmi a najednou je všechny změnit.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.
33 - Outputs (Y,C,Stage,T/C bits) - Tato zpráva je podmnožinou zprávy (31). Pomocí této zprávy je umožněn přístup k výstupům, stavovým bitům čítačů, stavovým bitům časovačů a stavovým bitům.
Adresuje se vždy osm vstupů nebo výstupů najednou. To znamená, že pokud chceme změnit jeden výstup, pak musíme znát stav zbylých sedmi a najednou je všechny změnit.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.
39 - Diagnostic status - Pomocí této zprávy zjistíme veškerou diagnostiku PLC automatu. Poslední chyba, počet úspěšných zpráv, počet chybných zpráv, počet opakování, atd.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 8 bity (hodnota od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.
31 (DL305) - Data registers - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k datovým registrům.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 8 bity (hodnota od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.
31 (DL305) - T/C accumulator - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k akumulátoru čítačů a časovačů.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 16 bity (hodnota od 0 do 65535). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Long.
33 (DL305) - I/O, internal relays, shift register bits - Pomocí této zprávy je umožněn přístup ke vstupům, výstupům, speciálním relé, čítačům, časovačům. U této zprávy lze adresovat jednotlivé bity samostatně (na rozdíl od PLC 205,405).
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.
39 (DL305) - Diagnostic status - Pomocí této zprávy zjistíme veškerou diagnostiku PLC automatu. Poslední chyba, počet úspěšných zpráv, počet chybných zpráv, počet opakování, atd.
V PLC automatu je jedna hodnota tohoto typu reprezentována 8 bity (hodnota od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.
Počet datUrčuje počet dat, které se mají zapisovat/číst z PLC automatu. Data se automaticky vygenerují do karet Data-příjem nebo Data-zaslání.
Směr přenosuUrčuje, zda se data budou zapisovat nebo číst z PLC automatu.
Write - Data se budou zapisovat do PLC automatu.
Read - Data se budou číst z PLC automatu.
Pro každý typ dat se do karet Data-zaslání a Data-příjem objektu PmaCommMsg vygenerují následující proměnné:
V kartě "Data-zaslání" jsou proměnné:
Slave - Zde se zadává adresa PLC, se kterým požadujete komunikaci.
Addr - Zde se zadává adresa první požadované proměnné. Pro V-Memory se zde zadává DirectNet Reference Address (adresa jednotlivých paměťových míst, která se používá v PLC automatu).
Upozornění: Není to přímá adresa V-memory! V dokumentaci PLC jsou v dodatku pro daný typ PLC uvedeny mapy paměti V-Memory s přepočtem na DirectNet Reference Address.
Data0.. - Zde se zadávají hodnoty, které se mají poslat. Tyto proměnné jsou pouze pro Směr přenosu = Write.
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné:
Data0.. - Zde se ukládájí přijaté hodnoty. Tyto proměnné jsou pouze pro Směr přenosu = Read.

Historie:
Pm8.00.06: Opravená chyba: V editoru aplikace nešly editovat parametry zprávy.
© MICROSYS, spol. s r. o.