Update cookies preferences
Promotic

PmKNX - Ovladač pro komunikaci protokolem KNX

Tento ovladač slouží pro komunikaci protokolem KNX.
Viz Komunikace protokolem KNX.

Ovladač slouží pro přenos KNX telegramů přes KNXnet/IP router (tzv. KNXnet/IP routing - service 0530h, ROUTING_INDICATION).
Pomocí objektu PmaCommGroup umí aplikace PROMOTIC na KNXnet/IP router vyslat Master zprávy (čtení i zápis).
Pomocí objektu PmaCommMsg může do PROMOTIC aplikace kdykoliv přijít tzv. Slave zpráva, odeslaná z KNXnet/IP routeru bez aktivního požadavku.

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné shlédnout "PROMOTIC video kurz 4 - Komunikační ovladače".

Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmKNX. Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
- Komunikace je pro Ethernet (aplikace PROMOTIC je klient).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmaComm.
Ovladač podporuje použití objektů PmaCommMsg a PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je lepší použít objekt PmaCommGroup.
Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "KNX"
- Ovladač podporuje datové typy které jsou uvedené v kapitole Datové typy (Datapoint Types) protokolu KNX.


Doporučené hodnoty parametrů objektu PmaComm:

Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet-klient:
Síťová adresa224.0.23.12
Je to IP multicast adresa rozhraní KNXnet/IP (lze změnit).

Multicast adresa je logický identifikátor skupiny hostitelů v počítačové síti, kteří jsou k dispozici ke zpracování datagramů.
Komunikace přes Multicast adresu způsobí že se komunikuje se všemi hostitely ve skupině (na rozdíl od "normální" IP adresy kdy se komunikuje pouze s jedním hostitelem).
Multicast adresy jsou:
- pro IPv4: všechny IP adresy v rozsahu 224.0.0.0239.255.255.255
- pro IPv6: všechny IP adresy s prefixem ff00::/8
Číslo vzdáleného TCP/UDP portu3671
Je to oficiálně registrovaný IP port pro KNX Association (lze změnit).
Typ Ethernet přenosuUDP
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Tento konfigurátor se pro daný ovladač nevyužívá.

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommGroup

Pro tento ovladač lze použít objekty PmaCommGroup. Pro běžné případy přenosu dat je to výhodnější než použít objekt PmaCommMsg.
Proměnné v objektu PmaCommGroup (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmaData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení. Pro každou čtenou proměnnou je odeslán samostatný KNX telegram.
Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení pouze tato jedna proměnná (pokud konfigurátor "Automaticky zasílat při zápisu do položky" je zatržen).

Popis konfigurátoru "ItemId":
ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemId ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat.
Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit v okně, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Identifikátor ItemId má obecně tvar:
KnxType,AddrType,Addr,AddrWrite

kde:
- KnxType = Identifikátor datového typu KNX ve formátu 999.9999 (viz Datové typy (Datapoint Types) protokolu KNX)
- AddrType = Typ adresace.
0 = Adresa Addr je určena pro čtení i zápis a AddrWrite se nezadává
1 = Adresa Addr je určena pro čtení a AddrWrite je určena pro zápis
- Addr = Skupinová KNX adresa (group address) ve formátu main/middle/sub.
- AddrWrite = Adresa pro zápis.
Zadává se pouze pokud AddrType==1.
Zadává se pouze sub část skupinové KNX adresy pro zápis (main a middle část adresy je stejná jako v Addr)

Příklady tvaru identifikátoru:
5.005,0,2/4/7
Identifikátor ItemId položky datového typu 5.005 (=DPT_DecimalFactor, Long).
Položka je na adrese 2/4/7 pro čtení i zápis.
1.018,1,2/1/80,81
Identifikátor ItemId položky datového typu 1.018 (=DPT_Occupancy, Boolean).
Položka je pro čtení na adrese 2/1/80 a pro zápis na adrese 2/1/81.


Popis konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry":
Kontrola zápisu zpětným čtenímUrčuje, zda a jak se bude kontrolovat výsledek zápisu do proměnné.
1 - Bez kontroly zápisu - Nebude se kontrolovat zda se skutečně zapsalo.
2 - Pouze pokud stejné KNX adresy pro čtení a zápis - Bude se kontrolovat pouze pro položky které v ItemId nemají uveden AddrWrite
3 - Pro všechny KNX adresy - Bude se kontrolovat pro všechny zapisované položky

Popis komunikace pomocí objektu PmaCommMsg

Objekt PmaCommMsg zde slouží pro příjem Slave zpráv a proto je nutno konfigurátor "Typ zprávy" nastavit na "Slave".

Seznam a popis komunikačních zpráv: Je pouze jeden typ zprávy:

Příjem nevyžádaných zpráv:
Čtení tzv. "Slave zpráv", tzn. zpráv odeslaných z KNXnet/IP routeru bez aktivního požadavku.
V kartě "Data-zaslání" není žádná proměnná.
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné:
MsgType - (Long) Přijatá zpráva je typu čtení (hodnota 1) nebo typu zápis (hodnota 2)
SourceAddress - (String) KNX adresa zařízení které zprávu vyslalo
TargetAddress - (String) KNX adresa zařízení kterému je zpráva poslána
Value - (String) Hodnota posílaná ve zprávě. Hodnota je řetězec typu HexaString. Ten lze dále zpracovat např. pomocí objektu PmBuffer (viz metoda PmBuffer.SetHexaString).

Historie:
Pm9.00.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.