Promotic

Konfiguracja wstępna "PmChar Protokół komunikacyjny HART"

Sterowanie magistralą HART przy pomocy drivera komunikacyjnego PmChar z panelem testowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / HART".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekt PmaComm z podobiektami PmaCommMsg i następujące obiekty: PmaPanel, PmaData oraz PmaSequencer.


Konfiguracja wstępna w celu komunikacji z magistralą HART wykorzystuje driver komunikacyjny PmChar. Podstawowym interfejsem komunikacyjnym jest metoda powstałego obiektu PmaFolder o nazwie "DataRequest", której są przekazywane trzy parametry. Pierwszy parametr sId przedstawia wartość identyfikatora urządzenia w sieci. Drugi parametr nCmd przedstawia wartość zastosowanego polecenia. Trzeci parametr onReturn przedstawia funkcję "callback", która przetwarza otrzymane dane.

Korzystając z panelu testowego, za pomocą przycisku Init Devices można odczytać identyfikatory podłączonych urządzeń HART. Następnie zaznaczone urządzenie można przetestować za pomocą jednego z poleceń 1, 2, 3 lub 14. Postęp komunikacji testowej jest wyświetlany w części logowania panelu.

Patrz fieldcommgroup.org
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "CommHART"
Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("SerPort").
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.