Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmChar - DALI"

Ovládání DALI sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / DALI komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjekty PmaCommMsg a dále objekty: PmaPanel, PmaData a PmaSequencer.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232)
Podle zvoleného typu převodníku: Komunikace v sítích DALI.
 
Předkonfigurace používá ke komunikaci se sběrnicí DALI komunikační ovladač PmChar. Základní komunikační rozhraní tvoří metoda vzniklého objektu PmaFolder s názvem RunCmd, které se předají dva parametry. První parametr addr představuje hodnotu adresy zařízení nebo skupiny zařízení v síti. Druhý parametr cmd představuje hodnota použitého příkazu.
 
Metoda DataToSnd objektu PmaComm vytvoří kompletní formát zprávy, který se odešle objektem PmaSequencer do objektu PmaCommMsg ke zpracování. Jednotlivé fáze komunikace se pomocí metody WriteToLog zpracovávají do uživatelského logovacího systému. V testovacím obraze lze zvolit příkaz nebo dotaz na sběrnici DALI a v pravé části obrazu sledovat zápisy logovacího systému.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu Pma objektu je 31 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Dali"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnota může být změněna metodou OpenPort. Hodnota může být zjištěna GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden PmaComm komunikuje přes COM1, pak další PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.


Historie:
Pm8.03.13: Ovládání DALI sběrnice pomocí komunikačního ovladače PmChar
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice