Promotic

Komunikace s měřiči ABB SVM

Kalorimetrické počítadlo ABB F4 od firmy SVM slouží k fakturačnímu měření tepelné nebo chladící energie. Obsahuje velký počet odečítaných hodnot i historických dat. Počet zpráv závisí na přítomnosti doplňkových karet (karta měření maxim průtoků a výkonů, tarifní karta).
Čtení všech zpráv (včetně historie, maxim, atd.) je náročnější akce, protože musí být dodrženo pořadí jednotlivých zpráv. V režimu čtení všech zpráv musí být nastavena proměnná FcbAttr na 1 (viz Obsluha FCB příznaku).

Pokud se požaduje příjem jen některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmaCommGroup. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné pouze pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru "ItemId" může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.
Pomocí objektu PmaCommGroup však lze číst jen aktuální stav (jen hodnoty, které lze také získat zprávou "Čtení měřených hodnot (F4 měřič)"). Pro čtení historie je potřeba použít objekt PmaCommMsg.

Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmaCommMsg:
- Čtení měřených hodnot (F4 měřič):
Je to základní zpráva pro čtení údajů. Pokud je v této zprávě nastavena proměnná FcbAttr na 0, pak se požaduje čtení pouze těchto dat a nelze pak volat další následující zprávy. Pokud je nastavena na 1, pak by se měli volat další zprávy.
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy Energy (akumulovaná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem pro výpočet energie [m3]), VolumeWaterMeter (akumulovaný objem průtokoměru [m3]), TemperForward (Vstupní teplota [°C]), TemperReturn (Výstupní teplota [°C]), TemperDiff (Teplotní rozdíl [°C]), OnTime (počet dnů od zapnutí), OperTime (počet dnů doby provozu), Flow (okamžitý průtok [m3/h]), Power (okamžitý výkon [kW]), Date (aktuální datum a čas), PulseCount1 (čítač impulsů, vstup 1), PulseCount2 (čítač impulsů, vstup 2).
- Čtení historie měřených hodnot (F4 měřič):
Tato zpráva se musí volat 37krát za sebou a postupně se tak vyčte historie 37 měsíčních odečtů.
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy Energy (akumulovaná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem pro výpočet energie [m3]), VolumeWaterMeter (akumulovaný objem průtokoměru [m3]), PulseCount1 (akumulované množství impulsů, vstup 1), PulseCount2 (akumulované množství impulsů, vstup 2), StorageNr (index historie, 3-39), Date (datum a čas historie).
- Čtení historie maxim měřených hodnot (F4 měřič):
Zpráva lze volat pouze pokud má měřič kartu měření maxim průtoků a výkonů. Tato zpráva se musí volat 128krát za sebou a postupně se tak vyčte historie maxim 6-hodinovek (počet historií a rozsah hodin asi lze nastavit v kartě i jinak).
V kartě "Data-příjem" jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy StorageNr (index historie, 1-128), Date (datum a čas historie), PowerMax (maximum výkonu [kW]), PowerDate (datum a čas maxima výkonu), FlowMax (maximum průtoku [m3/h]), FlowDate (datum a čas maxima průtoku), TemperForwardMax (maximum vstupní teploty [C]), TemperForwardDate (datum a čas maxima vstupní teploty).
© MICROSYS, spol. s r.o.