Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace s měřiči ABB SVM

Kalorimetrické počítadlo ABB F4 firmy SVM slouží k fakturačnímu měření tepelné nebo chladící energie. Obsahuje velký počet odečítaných hodnot i historických dat. Množství zpráv závisí na přítomnosti doplňkových karet (karta měření maxim průtoků a výkonů, tarifní karta).

Čtení všech zpráv (včetně historie, maxim, atd.) je náročnější akce, protože musí být dodrženo pořadí jednotlivých zpráv. V režimu vyčítání všech zpráv musí být nastavena proměnna FcbAttr na 1 (viz Obsluha FCB příznaku).

 
Pokud se požaduje příjem jen některých údajů z tohoto měřiče, pak je vhodné použít objekt PmCommData. V něm (nebo pomocí datového rozšíření ExtComm) lze definovat proměnné jen pro požadované údaje. Hodnota konfigurátoru ItemID může být například: "sa254.M1.Energy", "sa1.M1.TemperFor", atd.

Pomocí objektu PmCommData však lze číst jen aktuální stav (jen hodnoty, které lze také získat zprávou "Čtení měřených hodnot (F4 měřič)"). Pro čtení historie je potřeba použít objekt PmCommMsg.

 
Předkonfigurované typy zpráv pro objekt PmCommMsg:
- Čtení měřených hodnot (F4 měřič):

Je to základní zpráva pro vyčítání údajů. Pokud je v této zprávě nastavena proměnná FcbAttr na 0, pak se požaduje vyčítání pouze těchto dat a nelze pak volat další následující zprávy. Pokud je nastavena na 1, pak by se měli volat další zprávy.

V záložce Data-příjem jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy Energy (akumulovaná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem pro výpočet energie [m3]), VolumeWaterMeter (akumulovaný objem průtokoměru [m3]), TemperForward (Vstupní teplota [°C]), TemperReturn (Výstupní teplota [°C]), TemperDiff (Teplotní rozdíl [°C]), OnTime (počet dnů od zapnutí), OperTime (počet dnů doby provozu), Flow (okamžitý průtok [m3/h]), Power (okamžitý výkon [kW]), Date (aktuální datum a čas), PulseCount1 (čítač impulsů, vstup 1), PulseCount2 (čítač impulsů, vstup 2).

- Čtení historie měřených hodnot (F4 měřič):

Tato zpráva se musí volat 37krát za sebou a postupně se tak vyčte historie 37 měsíčních odečtů.

V záložce Data-příjem jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy Energy (akumulovaná energie [GJ]), Volume (akumulovaný objem pro výpočet energie [m3]), VolumeWaterMeter (akumulovaný objem průtokoměru [m3]), PulseCount1 (akumulované množství impulsů, vstup 1), PulseCount2 (akumulované množství impulsů, vstup 2), StorageNr (index historie, 3-39), Date (datum a čas historie).

- Čtení historie maxim měřených hodnot (F4 měřič):

Zpráva lze volat jen pokud má měřič kartu měření maxim průtoků a výkonů. Tato zpráva se musí volat 128krát za sebou a postupně se tak vyčte historie maxim 6-hodinovek (počet historií a rozsah hodin lze asi v kartě nastavit i jinak).

V záložce Data-příjem jsou proměnné: Záhlaví M-BUS zprávy StorageNr (index historie, 1-128), Date (datum a čas historie), PowerMax (maximum výkonu [kW]), PowerDate (datum a čas maxima výkonu), FlowMax (maximum průtoku [m3/h]), FlowDate (datum a čas maxima průtoku), TemperForwardMax (maximum vstupní teploty [C]), TemperForwardDate (datum a čas maxima vstupní teploty).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice