Promotic

Komunikace s měřiči tepla INMAT (Česko)

Měřiče průtoku a množství tepla INMAT vyrábí firma:
ZPA Nová Paka, a.s.
Česko
http://www.zpanp.cz

Podle způsobu komunikace rozlišujeme následující měřiče INMAT:

INMAT57

Měřič INMAT57 disponuje volitelným rozhraním RS-485 nebo RS-232 s protokolem Modbus nebo s rozhraním M-BUS.
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

INMAT66 a INMAT51

Komunikace systému PROMOTIC s měřiči INMAT66/51 je realizována pomocí PROMOTIC komponenty: PmInmat66 - Ovladač pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51.

Viz také: Předkonfigurace "PmInmat66 - Sestava komunikace s daty a obrazem pro měřiče tepla INMAT"

INMAT64 a INMAT65

Jedná se o starší typy měřičů tepla, které nejsou adresovatelné, to znamená, že nepodporují síťový protokol (jedná se o typ komunikace bod-bod).
Pro tuto komunikaci v systému PROMOTIC lze použít:

Měřič INMAT64/65 je na komunikační lince Master. Vysílá periodicky s periodou cca 5 sec na komunikační linku zprávu (data).
© MICROSYS, spol. s r.o.