Promotic

Předkonfigurace "PmInmat66 - Sestava komunikace s daty a obrazem pro měřiče tepla INMAT"

Konfigurace komunikačního ovladače PmInmat66 - Ovladač pro komunikaci s měřiči tepla INMAT66/51.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Inmat měřič".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel, PmaData, PmaComm s podobjekty PmaCommMsg.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommInmat66"
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
PLC adresaPo vytvoření této předkonfigurace bude v kartě "PmaData > Data" takto nastavena proměnná PlcAddr.

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmInmat66 - Sestava komunikace s daty a obrazem pro měřiče tepla INMAT
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.