Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Inmat měřič"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
© MICROSYS, spol. s r.o.