Promotic

Předkonfigurace ve skupině "AMiT - PLC automat"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- AMiT AtouchX Komunikace pomocí ActiveX se zařízením AMiT: Konfigurace AtouchX komunikačního ActiveX objektu s testovacím obrazem
© MICROSYS, spol. s r.o.