Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "WAGO - PLC automat"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- Wago BACnet Controller a ovladač PmBACnet - Sestava komunikace s daty a obrazem: Konfigurace komunikačního ovladače PmBACnet s testovacím obrazem pro Wago BACnet/IP Controller 750-830

Historie:
Pm8.02.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.