Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Siemens LOGO! - PLC automat"

Konfigurace komunikačního ovladače PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP.

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".

Historie:
Pm8.03.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.