Promotic

Předkonfigurace "AMiT AtouchX Komunikace pomocí ActiveX se zařízením AMiT"

Konfigurace AtouchX komunikačního ActiveX objektu s testovacím obrazem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / PLC automaty a měřiče / AMiT - PLC automat".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Ke správné funkci je potřeba mít nainstalovanou knihovnu AtouchX. A musí být k dispozici inicializační a konfigurační HW a DB .ini soubory. Pokud se budou pomocí objektu AtouchArch zpracovávány také archívy, pak je nutné mít k dispozici i inicializační INI soubor pro archivy.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel, PmaData a PmaActiveX.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný. Inicializací ActiveX objektu lze provést v události onStart objektu PmaActiveX. Komunikovat lze pomocí metod (s parametry) v objektu PmaFolder. Výsledek komunikace se zpracovává v událostech objektu PmaActiveX v kartě "ActiveX události".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "AmitAtouchX"
Cesta ke konfiguračnímu HW souboruCesta (relativně k složce aplikace) a název souboru HW konfigurace zařízení.
Cesta ke konfiguračnímu DB souboruCesta (relativně k složce aplikace) a název souboru DB konfigurace zařízení.
Číslo stanice v sítiČíslo stanice pro komunikaci.
Číslo existujícího WIDuExistující číslo WIDu stanice (pro test v obrazu).
Číst archív(y)Používat objekt AtouchArch pro čtení z archívu
Cesta ke konfiguračnímu souboru archívůCesta (od složky aplikace) a název souboru konfigurace archívů.

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- AMiT AtouchX Komunikace pomocí ActiveX se zařízením AMiT
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.