Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "AMiT AtouchX Zestaw komunikacji przy pomocy ActiveX z urządzeniem AMiT"

Konfiguracja komunikacyjnego ActiveX elementu AtouchX z panelem testowym.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) i jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / AMiT PLC".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Do poprawnego funkcjonowania trzeba mieć zainstalowaną bibliotekę AtouchX. Ponadto muszą być do dyspozycji inicjalizacyjny i konfiguracyjny HW i DB pliki .ini. Jeżeli przy pomocy obiektu AtouchArch będą również przetwarzane dane archiwowane, wtedy trzeba również mieć do dyspozycji inicjalizacyjny plik ini dla archiwizacji.
 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekty PmPanel, PmData i PmActiveX.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny. Inicjalizację ActiveX elementu można wykonać w zdarzeniu onStart obiektu PmActiveX. Komunikować można przy pomocy wywoływania metod (z parametrami) w obiekcie PmFolder. Wynik komunikacji jest przetwarzany w zdarzeniach obiektu PmActiveX w zakładce Zdarzenia Ax.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa i nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "AmitAtouchX"

Ścieżka do konfiguracyjnego pliku HWŚcieżka (od katalogu aplikacji) i nazwa pliku zawierającego sprzętową konfigurację urządzenia.
Ścieżka do konfiguracyjnego pliku DBŚcieżka (od katalogu aplikacji) i nazwa pliku DB konfiguracji urządzenia.
Numer stacji w sieciNumer stacji do komunikacji.
Numer istniejącego WIDIstniejący numer WID danej stacji (dla testu w panelu).
Odczytuj archiwyZastosować obiekt AtouchArch do odczytu danych z archiwum
Ścieżka do konifugracyjnego pliku archiwówŚcieżka (od aktalogu aplikacji) i nazwa pliku zawierającego ustawienie archiwizacji.
Navigacja:
 
 
- AMiT AtouchX Zestaw komunikacji przy pomocy ActiveX z urządzeniem AMiT
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice