Promotic

Konfiguracja wstępna "AMiT AtouchX Komunikacja przy pomocy ActiveX z urządzeniem AMiT"

Konfiguracja komunikacyjnego ActiveX obiektu AtouchX z panelem testowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Sterowniki PLC oraz mierniki / AMiT - sterownik PLC".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Do poprawnego funkcjonowania trzeba mieć zainstalowaną bibliotekę AtouchX. Ponadto muszą być do dyspozycji inicjalizacyjny i konfiguracyjny HW oraz DB pliki .ini. Jeżeli przy pomocy obiektu AtouchArch będą również przetwarzane dane archiwowane, wtedy trzeba również mieć do dyspozycji inicjalizacyjny plik INI dla archiwizacji.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekty PmaPanel, PmaData oraz PmaActiveX.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do funkcjonowania komunikacji nie jest konieczny. Inicjalizację ActiveX obiektu można wykonać w zdarzeniu onStart obiektu PmaActiveX. Komunikować można przy pomocy metod (z parametrami) w obiekcie PmaFolder. Wynik komunikacji jest przetwarzany w zdarzeniach obiektu PmaActiveX w karcie "ActiveX zdarzenia".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "AmitAtouchX"
Ścieżka do konfiguracyjnego pliku HWŚcieżka (względem do folderu aplikacji) oraz nazwa pliku zawierającego sprzętową konfigurację urządzenia.
Ścieżka do konfiguracyjnego pliku DBŚcieżka (względem do folderu aplikacji) oraz nazwa pliku DB konfiguracji urządzenia.
Numer stacji w sieciNumer stacji do komunikacji.
Numer istniejącego WIDIstniejący numer WID danej stacji (dla testu w panelu).
Odczytuj archiwyZastosować obiekt AtouchArch do odczytu danych z archiwum
Ścieżka do konifugracyjnego pliku archiwówŚcieżka (od aktalogu aplikacji) oraz nazwa pliku zawierającego ustawienie archiwizacji.

Historia:
Pm8.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.