Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "AMiT AtouchX Zestaw komunikacji przy pomocy ActiveX z urządzeniem AMiT"

Konfiguracja komunikacyjnego ActiveX elementu AtouchX z panelem testowym.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / AMiT PLC".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Do poprawnego funkcjonowania trzeba mieć zainstalowaną bibliotekę AtouchX. Ponadto muszą być do dyspozycji inicjalizacyjny i konfiguracyjny HW oraz DB pliki .ini. Jeżeli przy pomocy obiektu AtouchArch będą również przetwarzane dane archiwowane, wtedy trzeba również mieć do dyspozycji inicjalizacyjny plik ini dla archiwizacji.
 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekty PmPanel, PmData oraz PmActiveX.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny. Inicjalizację ActiveX elementu można wykonać w zdarzeniu onStart obiektu PmActiveX. Komunikować można przy pomocy wywoływania metod (z parametrami) w obiekcie PmFolder. Wynik komunikacji jest przetwarzany w zdarzeniach obiektu PmActiveX w zakładce Zdarzenia Ax.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "AmitAtouchX"

Ścieżka do konfiguracyjnego pliku HWŚcieżka (od katalogu aplikacji) oraz nazwa pliku zawierającego sprzętową konfigurację urządzenia.
Ścieżka do konfiguracyjnego pliku DBŚcieżka (od katalogu aplikacji) oraz nazwa pliku DB konfiguracji urządzenia.
Numer stacji w sieciNumer stacji do komunikacji.
Numer istniejącego WIDIstniejący numer WID danej stacji (dla testu w panelu).
Odczytuj archiwyZastosować obiekt AtouchArch do odczytu danych z archiwum
Ścieżka do konifugracyjnego pliku archiwówŚcieżka (od aktalogu aplikacji) oraz nazwa pliku zawierającego ustawienie archiwizacji.
Navigacja:
 
 
- AMiT AtouchX Zestaw komunikacji przy pomocy ActiveX z urządzeniem AMiT
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice