Promotic

Předkonfigurace "PmModbus - AMiT moduly DMM (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus RTU s IO moduly AMiT řady DMM.. Viz Komunikace s IO moduly od firmy AMiT.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaComm a data pro požadovaný počet analogových a digitálních vstupů a výstupů. Dále se vytvoří obraz se složenými Pmg objekty pro zobrazení jejich stavu. To umožňuje definovat požadovaný počet pro konkrétní připojené zařízení.

Předkonfigurace se vytvoří pro sériovou linku Modbus RTU. Moduly používají pro komunikaci sběrnici RS485. Je nutno zkontrolovat parametry komunikace (nastavení adresy zařízení, číslo portu, přenosová rychlost, parita, ...). Postup nastavení na modulech popisuje výrobce ve své dokumentaci. Parametry komunikace v aplikaci PROMOTIC jsou definovány v Nastavení parametrů sériové linky objektu PmaComm a Parametry objektu PmaCommGroup.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Sériový port, Rychlost ...).
Objekt PmaCommGroup s názvem "data" má v kartě "Parametry" definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V kartě "Data" jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmaData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou, pojmenováním a poznámkou odpovídají zvolenému typu zařízení.

Některé typy vstupně výstupních modulů (DMM-DI24) umožnují využít kterýkoliv z binárních vstupů také jako čítač sepnutí (counter). V tomto režimu lze hodnoty vyčítat ale i zapisovat (nulovat counter). V dokumentaci výrobce zařízení jsou uvedeny přesné specifikace a omezení.

Tato předkonfigurace není určena pro moduly typu DMM-FCx. Ty v Modbus komunikaci podporují pouze čtení/zápis na konkrétní adresu registru s konkrétním významem.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommAMiT_DMM"
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Adresa I/O moduluAdresa zařízení v síti Modbus.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa zařízení".
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".
Počet analogových vstupůUmožňuje zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních vstupůUmožňuje zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních vstupů použitých jako čitačeUmožňuje zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních výstupůUmožňuje zadat počet podle typu zařízení

Historie:
Pm8.00.10: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmModbus - AMiT moduly DMM (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.