Promotic

Předkonfigurace "PmModbusMr - Papouch Quido moduly (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus TCP/IP s I/O moduly Quido.
Viz také Komunikace s měřiči od firmy Papouch (Česko).

Zařízení je nutno nastavit TCP-IP adresu platnou pro síť, na které bude provozováno. Způsob nastavení je popsán v dokumentaci výrobce.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjektem PmaCommGroup a dále objekty: PmaPanel, PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) se vytvoří tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


V objektu PmaComm s názvem "Comm" jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).
Objekt PmaCommGroup s názvem "data" má v kartě "Parametry" definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V kartě "Data" jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmaData (viz ExtComm).

Pokud byl v předkonfiguraci zvolen konfigurátor "Připojen senzor teploty", pak v pravé části obrazu bude ukazatel teploty. V levé části obrazu jsou dva sloupce složených objektů PmgBox. Společné pro tyto objekty je to, že obsahují shodný parametr dinx. Parametr určuje index (pořadí) pro napojení vložených Pmg objektů na data samostatně pro (DI a DO). Vložené objekty podle svého určení zobrazují hodnoty, název a barevně stav dat přicházejících z komunikace. Ve sloupci pro digitální výstupy jsou vloženy navíc dvě tlačítka ON a OFF, kterými lze tyto výstupy ovládat.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommQuido"
Připojen senzor teplotyPokud připojený I/O modul podporuje měření teploty a je k němu připojen teplotní senzor
Počet binárních vstupůPočet binárních vstupů připojeného modulu
Počet řízených binárních výstupůPočet binárních výstupů připojeného modulu
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako IPv4 adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
IPv4 adresa 127.0.0.1 je lokální adresa tohoto počítače.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:
Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Připojit až při prvním přenosu
Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Zavřít spojení po každém přenosu
Obnovovací perioda komunikace [ms]Perioda v milisekundách s jakou bude aplikace PROMOTIC po komunikaci číst aktuální data.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommGroup > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]".

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmModbusMr - Papouch Quido moduly (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.