Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmCharServer nakonfigurovaný jako Modbus slave server - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / Modbus".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Tuto předkonfuguraci lze použít jako emulátor skutečného zařízení, které komunikuje protokolem Modbus. To předpokládá, že v aplikaci je již nakonfigurovaný komunikační ovladač PmModbusMr, který v oblastech dat, s požadovanou funkcí a na určené adrese registrů očekává data.
K tomu je nutné, aby:
- v ovladači PmModbusMr v konfigurátoru "Síťová adresa" byla dočasně nastavena adresa 127.0.0.1
- v objektu Data ve složce "CommModbusSlave" byly proměnné, které budou nabízeny pro PmModbusMr.
- v objektu Comm ve složce "CommModbusSlave" jsou metody SetBo, SetRo, GetBo, GetBi, GetRo, GetRi. V nich je nutno pro příslušné typy podle stávajícího vzoru rozšířit příkaz switch.
- Obraz slouží k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmChar. Při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta vždy funkční. Tato komponenta není funkční ve freeware módu PmFree.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommModbusSl"
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data pouze omezené velikosti (často pouze do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy pouze v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.
Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:
Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").
Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
Vytvořit obraz pro testovací dataVytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v záhlaví a titulu obrazu

Historie:
Pm9.00.22: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmCharServer nakonfigurovaný jako Modbus slave server - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.