Update cookies preferences
Promotic

Stručný návod pro komunikaci s PLC automaty AMiT pomocí objektu AtouchX

Systém PROMOTIC přistupuje k ovladači AtouchX objektem PmaActiveX. Tento objekt zpřístupňuje volání metod objektu AtouchX a zachytává jeho události.

Objekt AtouchX je k dispozici na https://amitomation.cz, odkud lze provést download zdarma.

Následující text popisuje nastavení a základní kroky úspěšné komunikace pomocí objektu AtouchX v systému PROMOTIC. (Česko, https://amitomation.cz).

Instalace a nastavení objektu AtouchX

Kompletní informace k ovladači AtouchX poskytne firma AMiT.
Ovladač je pouze ve 32-bitové verzi ale od verze 293 se nevyžaduje v metodě "NetPutData" konkrétní datový typ v zasílaných hodnotách. Tím je snadněji použitelný při komunikaci v JavaScript jazyce.

Ke komunikaci je nutno mít v počítači nainstalován objekt AtouchX. Ten je volně ke stažení u výrobce na Webu a postupuje se podle pokynů instalačního programu.

Pro ty PLC automaty, se kterými bude aplikace PROMOTIC komunikovat musí programátor AMiT vyhotovit konfigurační soubory. Obvykle se nazývají sDBfile.ini, sHWfile.inia pro archívy sArchFile.ini.
Ty obsahují:
sDBfile.ini: seznam stanic a jejich parametry pro připojení
sHWfile.ini: seznam proměnných, jejich číslo (WID), typ, číslo příslušné stanice a popis proměnné
sArchFile.ini: parametry pro čtení dat z archívů (pouze pokud čtení z archívu je vyžadováno).

Konfigurace komunikace v systému PROMOTIC

Konfigurační soubory pro objekt AtouchX je nutno mít ve složce Cfg aplikace PROMOTIC

Ve stromu objektů aplikace PROMOTIC se založí:

Předkonfigurace obsahuje pouze několik běžně používaných metod objektu AtouchX pro čtení i zápis do proměnných v PLC automatu a dvě metody zjišťující informace o nastavení nebo konfiguraci.
Komunikační rozhraní tvoří metody projektanta objektu PmaFolder.
Jsou tam metody inicializační a komunikační. Jejich názvy a parametry jsou shodné s názvy metod a parametrů v objektu AtouchX.

V kartě "ActiveX události" objektu PmaActiveX jsou události (v páru s názvy volaných metod), ve kterých je možno data přišlá z komunikace zpracovat.


Příklady volání metod a jejich zpracování
Příklad NetDetData, NetDetDataMtx:
Volání metody "NetDetData" pro čtení hodnoty jedné proměnné nebo metody "NetDetDataMtx" pro čtení matice hodnot
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").NetGetData(2314, 100);   // WID, params
// nebo
var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").NetGetDataMtx(1810, 2, 3, 6, 12, 100);   // WID, Row, Col, Rows, Cols, params
Příklad zpracování dat v události EndNetDetDataMtx objektu PmaActiveX
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val0, val1;
if (Result >= 1024)
{
switch (WID)
{
case 2314:
pMe.Pm("/Data/#vars/d2314") = DATA;
break;
case 1810:
val0 = DATA.GetItem(0, 0);
val1 = DATA.GetItem(0, 1);
break;
}
}
Příklad DBGetInfo:
Volání metody "DBGetInfo" pro čtení informací o proměnné
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nErr = pMe.Pm("/AmitAtouchX").DBGetInfo(2314);   // WID
Příklad volání metody "DBGetInfo" a zpracování vstupně/výstupní hodnoty typu Array objektu PmaActiveX
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oApp = pMe.Pm("../AtouchApp").Acx;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 5);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oApp, "DBGetInfo", nWID, mInfo);
Pm.Debug("return INFO: " + mInfo.ParValue);


Obchodní podmínky:
Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
© MICROSYS, spol. s r.o.