Update cookies preferences
Promotic

Done - metoda objektu AtouchX

Popis:
Ukončí připojení k síti DbNet.
Metoda provede ukončení připojení k síti DbNet, tzn. hlavně ukončí komunikaci (přestane vysílat a přijímat na komunikačních linkách, zavěsí všechny připojené modemy) a uvolní všechny přidělené HW prostředky (COM, DOKOPO).
 
Metoda se musí zavolat vždy před zrušením objektu byla-li zavolána inicializační metoda a to bez ohledu na to, zda inicializace dopadla úspěšně či s chybou!
 
Po ukončení připojení nadále nelze používat ostatní metody objektu, protože tyto skončí s chybou "neinicializováno". Výjimku tvoří metody pro zjištění verzí, pro zjištění informací a metody pro konverzi času, které lze používat i bez inicializace. Dále je také možno znovu použít inicializační metody k nové inicializaci připojení.
Syntaxe:
Integer Done()
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oATC.Done();
© MICROSYS, spol. s r.o.