Promotic

DbAlarm - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána při alarmu, tzn. při aktivním zápisu db. proměnné jinou stanicí do PC.
Událost oznamuje alarm (tzn. aktivní zápis db. proměnné jinou stanicí do PC). Uživateli předkládá WID proměnné vyvolávající alarm, uživatelem zadaný parametr Param a přímo novou aktuální hodnotu db. proměnné (po zápisu).
 
Pokud je db. proměnná matice, pak událost vytvoří proměnnou DATA jako 2-rozměrné pole. Prvky matice jsou typu odpovídající typu db. proměnné nebo typu Variant obsahující typ odpovídající typu db. proměnné.
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, která vyvolala alarm (do které bylo zapsáno).
Pokud byl alarm zadán metodou DbAlarm, pak odpovídá hodnota WID tam zadané hodnotě (čistý WID nebo WID včetně čísla stanice).
Pokud byl alarm zadán metodou DbMultiSetAlarm, pak hodnota WID je včetně čísla stanice.
Param(Long) Hodnota zadaná v metodě DbAlarm nebo DbMultiSetAlarm.
DATA(Variant) Aktuální obsah db. proměnné.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

switch (Param)
{
case 60:
if (WID == 1024)
{
var nVal = DATA;
}
break;
case 40:
var nValAll = DATA;
break;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.