Promotic

EndNetIdentify - událost objektu AtouchX

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení čtení identifikačních řetězců.
Událost oznamuje ukončení čtení identifikačních řetězců. Uživateli předkládá číslo stanice, ze které se řetězce četly, výsledek komunikace, uživatelem zadaný parametr Param a přečtené řetězce (v případě úspěšného čtení).
 
V případě úspěšného čtení vytvoří událost proměnnou DATA jako 1-rozměrné pole o velikosti 3 prvky. Prvky pole jsou typu String nebo Variant/String podle nastavení vlastnosti VariantOnly.
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, ze které se identifikační řetězce četly.
Result(Long) Výsledek komunikace
Param(Long) Hodnota zadaná v metodě NetIdentify.
DATA(Variant) Přečtené identifikační řetězce.
Poznámka:
Obsah matice, kde Apl (true/false) je hodnota parametru v metodě NetIdentify:
true - aplikační identifikační řetězce
Info(0) - První aplikační identifikační řetězec (určuje tvůrce aplikace ve stanici).
Info(1) - Druhý aplikační identifikační řetězec (určuje tvůrce aplikace ve stanici).
Info(2) - Generovaný identifikační řetězec PSE obsahující v pořadí: název souboru aplikace, datum překladu aplikace, verze PSE jež překlad provedlo.
false - systémové identifikační řetězce
Info(0) - Název výrobce HW.
Info(1) - Názvy v pořadí: název HW, název OS Windows, název komunikačního protokolu.
Info(2) - Verze v pořadí: verze HW, verze OS Windows, verze komunikačního protokolu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (Result < 1024)
{
var aData = Pm.CreatePmArray();
aData.LoadFromVbArray(DATA);
Pm.Debug("AtouchX Station=" + Station + ", "Info(0)="" + aData.GetItem(0) + ", "Info(1)="" + aData.GetItem(1) + ", "Info(2)="" + aData.GetItem(2));
}
else
{
Pm.Debug("AtouchX Station=" + Station + ", event EndNetIdentify = Error !!");
}
© MICROSYS, spol. s r. o.