Update cookies preferences
Promotic

StationSetSelfPlug - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zahájí sledování stavu připojení stanice nebo PC.
Metoda nastaví sledování změn připojení PC k jednomu nebo více typů hardware. Parametr HWType určuje, které typy připojení se mají na straně PC sledovat. Hodnota je bitově orientovaná. Dolních 12 bitů (D11-D0) určuje, který typ HW připojení se má sledovat (podle konstant ahwXXXX) a horní 4 bity (D15-D12) určují číslo segmentu pevné sítě, jehož změny připojení se mají sledovat. Pokud je v horních bitech uvedeno platné číslo segmentu pak metoda StationSetSelfPlug bude sledovat změny připojení právě tohoto segmentu. Pokud je v horních bitech uvedeno číslo 15, pak metoda StationSetSelfPlug bude sledovat změny všech segmentů zadaného typu připojení.
 
Hodnota ahwALL způsobí, že se budou sledovat změny na všech typech HW připojení na všech segmentech.
 
Hodnota Param zároveň slouží jako identifikátor při sledování stavu, přičemž hodnota 0 slouží pro zrušení sledování stavu všech stanic resp PC.
Syntaxe:
Integer StationSetSelfPlug(Integer HWType, Long Param)
Parametry:
HWType(Integer) Typ připojení, které se má sledovat.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události změny stavu připojení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationSetSelfPlug(0xffff, 60);
© MICROSYS, spol. s r.o.