Promotic

StationResetPlug - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zruší sledování stavu připojení.
Metoda zruší se sledování těch stanic nebo PC, které byly zadány pomocí metod StationSetPlug nebo StationSetSelfPlug se stejným parametrem Param.
To znamená, že sledování dvou stanic se shodným parametrem Param je zrušeno metodou StationResetPlug vždy naráz.
Pokud je požadováno nezávislé rušení sledování stavu připojení, pak musí mít parametr Param různé.

Hodnota 0 (nula) parametru Param způsobí, že se zruší sledování stavu všech stanic i PC.
 
Od volání metody StationResetPlug se přestane vyvolávat událost StationPlug pro zrušené stanice.
Syntaxe:
Integer StationResetPlug(Long Param)
Parametry:
Param(Long) Hodnota parametru (dříve zadaného v metodách StationSetPlug nebo StationSetSelfPlug), podle kterého se provede zrušení sledování stavu připojení.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationResetPlug(60);
© MICROSYS, spol. s r.o.