Promotic

DbSetAlarm - metoda objektu AtouchX

Popis:
Nastaví sledování alarmu.
Metoda nastaví sledování externích zápisů proměnné WID. Od volání metody DbSetAlarm každý takový zápis vyvolá událost DbAlarm až do okamžiku zrušení metodou DbResetAlarm nebo ukončení činnosti objektu. Hodnota Param zároveň slouží jako identifikátor při rušení alarmu, přičemž hodnota 0 slouží pro zrušení všech alarmů.
Syntaxe:
Integer DbSetAlarm(Long WID, Long Param)
Parametry:
WID(Long) WID db. proměnné, do které když jiná stanice aktivně zapíše, tak je vyvolána událost alarmu.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události alarmu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nWID = 1024;
var nParam = 60;
var nInfo = oATC.DbSetAlarm(nWID, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.