Update cookies preferences
Promotic

GetHWInfo - metoda objektu AtouchX

Popis:
Zjistí informace o komunikačním jádře.
Metoda vytvoří proměnnou INFO jako 1-rozměrné pole o velikosti 2 prvky.
INFO(0) Verze HW ovladače poskytující připojení stanice Station v BCD formátu tak, že horní bajt obsahuje číslo verze a spodní bajt obsahuje číslo podverze.
INFO(1) Typ HW připojení.
Syntaxe:
Integer GetHWInfo(Integer Station, Array INFO)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, o jejímž HW připojení se zjistí informace.
INFO[pro čtení i zápis] (Array) Proměnná, kam se uloží výsledek.
Vrácená hodnota:
Poznámka:
Typ připojení
ahwDKP &H100 Připojení pomocí DOKOPO.
ahwMOD &H200 Připojení pomocí modemu.
ahwCOM &H400 Připojení pomocí COM.
ahwUDP &H800 Připojení pomocí Ethernetu protokolem UDP.
ahwSVM &H080 Připojení bod-bod pomocí "servisního módu".
ahwGPR &H040 Připojení pomocí GPRS.
ahwTCP &H020 Připojení pomocí Ethernetu protokolem TCP.
ahwNON &HFF00 Testovací prázdné připojení.
ahwALL &HFFFF Jakýkoliv typ připojení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 1;
var mInfo = Pm.CreatePmMap();
mInfo.ParValue = Pm.CreatePmArray(1, 2);
var nState = Pm.CallAxMethod("", oATC, "GetInfo", nStation, mInfo);
var aInfo = mInfo.ParValue;
Pm.Debug("AtouchX.GetHWInfo return INFO[0]: " + aInfo.GetItem(0));
Pm.Debug("AtouchX.GetHWInfo return INFO[1]: " + aInfo.GetItem(1));
© MICROSYS, spol. s r.o.