Update cookies preferences
Promotic

StationSetPriorityV - metoda objektu AtouchX

Popis:
Nastaví prioritu pro spojení se stanicí.
Metoda nastaví novou hodnotu priority pro spojení se stanicí Station.
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pevnou linkou, pak se neprovede nic a metoda vrací kód chyby "OK".
 
Pokud se použije metoda na stanici připojenou pomocí modemu, pak se hodnota priority zapamatuje a dále slouží jako doplňující informace při vytváření spojení se stanicí. Podle nastavených priorit modemů a aktuálních priorit stanic vybírá komunikační jádro vhodný modem pro vytvoření spojení.
 
Pokud aplikace používá pouze jeden modem, pak práce s prioritami nemá praktický význam.
Syntaxe:
Integer StationSetPriorityV(Integer Station, Long Priority, Variant OldPriority)
Parametry:
Station(Integer) Číslo stanice, které se má nastavit nová hodnota priority pro spojení.
Priority(Long) Nová hodnota priority pro spojení se stanicí Station.
OldPriority(Variant) Proměnná, kam se uloží hodnota staré priority.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nInfo = oATC.StationSetPriorityV(2, 3, 2);
© MICROSYS, spol. s r.o.