Update cookies preferences
Promotic

VariantOnly - vlastnost objektu AtouchX

Popis:
Nastavení pro VBA nebo VBScript (JavaScript).
V systému PROMOTIC musí být nastavena hodnota true.
Syntaxe:
Boolean VariantOnly
Hodnoty:
false (přednastaveno) - Návratové maticové hodnoty mohou být (a budou) tvořeny jako pole základních typů Integer, Long, Single a String. Určeno pro VBA.
true - Návratové maticové hodnoty budou vždy typu pole Variantů. Určeno pro VBScript a JavaScript
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oATC.VariantOnly = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.