Promotic

DbMultiSetAlarm - metoda objektu AtouchX

Popis:
Nastaví sledování alarmu více proměnným.
Metoda nastaví sledování alarmů (externích zápisů) skupiny proměnných podle zadané hodnoty Station. Sledování se nastaví všem proměnným mající vlastníka shodného s hodnotou Station. Pokud se zadá Station=-1 (minus jedna), pak se nastaví sledování všech proměnných. Od volání metody DbResetAlarm každý zápis do sledované proměnné vyvolá událost DbAlarm až do okamžiku zrušení metodou DbResetAlarm nebo ukončení činnosti objektu.
 
Hodnota Param zároveň slouží jako identifikátor při rušení alarmu, přičemž hodnota 0 slouží pro zrušení všech alarmů.
Syntaxe:
Integer DbMultiSetAlarm(Long Station, Long Param)
Parametry:
Station(Long) Číslo stanice, jejíž proměnným se alarm nastaví.
Param(Long) Hodnota, která se beze změny předá do události alarmu.
Vrácená hodnota:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oATC = pMe.Pm("/AtouchApp").Acx;
var nStation = 2;
var nParam = 40;
var nInfo = oATC.DbMultiSetAlarm(nStation, nParam);
© MICROSYS, spol. s r.o.