Promotic

Výsledek komunikace

Knihovna AtouchX definuje symbolické konstanty popisující výsledek komunikace.
 
Okamžitý stav komunikace
Konstanta Hodnota Popis
atfMaskState &HF00 Hodnota maskující bity D11-D8 s okamžitým stavem komunikace.
atfOk &H200 Komunikace skončila OK.
atfError &H400 Komunikace skončila chybou.
atfTimeout &H800 Komunikace skončila chybou "Timeout" - stanice neodpověděla.
&H100 Interní stav - "požadavek se zpracovává" - ke kterému se v rámci objektů knihovny AtouchX nelze dostat, protože výsledek komunikace je vždy vracen až po ukončení komunikace.
 
Výsledek komunikace
Konstanta Hodnota Popis
atrMaskResult &HFFFF0000 Hodnota maskující bity D31-D16 s výsledkem komunikace.
atrOk &H0 Komunikace dopadla OK. Jen pokud je současně atfOk.
atrTransmit &H10000 Chyba přenosu dat na lince (chyba rámce, chyba CRC, atd.). Pravděpodobně rušení na lince.
atrParam &H20000 Chyba parametrů dat (špatná proměnná, rozměry, typ atd.). Pravděpodobně nekonzistence db. proměnné na počítači a ve stanici.
atrFunction &H30000 Chybná funkce. Stanice nepodporuje přenos tohoto typu dat.
atrUnknown &H40000 Blíže nespecifikovaná chyba.
atrTimeout &H50000 Timeout, stanice neodpověděla. Jen pokud je atfTimeout.
atrDokopo &H60000 Chyba při přenosu dat mezi DOKOPO a PC.
atrMixResponse &H70000 Mixovaná (neočekávaná) odpověď od stanice.
atrLock &H80000 Čtení db. proměnné nebylo fyzicky provedeno, protože současně probíhá zápis stejné db. proměnné. Jen pokud je atfOk. Není chyba, má charakter informace o konfliktu čtení/zápis který byl vyřešen ve prospěch zápisu.
atrLength &H90000 Chyba přenosu dat (špatná délka dat).
atrReset &HA0000 Komunikace nebyla fyzicky provedena, protože byl proveden reset (reinicializace) HW připojení z důvodu detekce jeho chybné funkce.
atrConnect &HB0000 Komunikace nebyla fyzicky provedena, protože není volný HW (modem) ke spojení. Je nutno nejprve uvolnit HW (modem).
atrDisconnect &HC0000 Komunikace nebyla fyzicky provedena, protože byl vydán povel k odpojení stanice.
atrLinkDown &HD0000 Komunikace nebyla fyzicky provedena, protože spojení se stanicí se rozpadlo.
atrConnectBusy &HE0000 Komunikace nebyla fyzicky provedena, protože není volný HW (modem) ke spojení - všechny modemy jsou zaneprázdněné. Je nutno vyčkat a opakovat pokus.
atrInsert &H100000 Komunikační požadavek byl odmítnut, protože je plný přenosový buffer. Nejedná se přímo o výsledek komunikace. Hodnota se používá v případech, kdy je nutno pomocí výsledku komunikace oznámit i chybu nezahájení komunikace. Chybu používá objekt AtouchArch v metodě "GetExtendedStatus(V)".
atrVariant &H110000 Komunikace dopadla OK, ale nelze vytvořit VBA proměnnou pro přečtená data.
atrFatalInsert &H120000 Komunikační požadavek byl odmítnut při vkládání. Nejedná se přímo o výsledek komunikace. Hodnota se používá v případech, kdy je nutno pomocí výsledku komunikace oznámit i chybu nezahájení komunikace. Chybu používá objekt AtouchArch v metodě "GetExtendedStatus(V)".
© MICROSYS, spol. s r.o.